Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и работна група от фитоценолози и експерти по брегова геоморфология посетиха днес къмпинг "Каваци", където поставиха началото на ново обследване на пясъчните дюни, разположени извън морските плажове "Каваци – север" и "Каваци – юг“. Целта на новото обследване е определяне на вида и местоположението на дюните.
"Това е първо мое посещение тук в качеството ми на министър, но от десетилетия познавам това място и следя как се развиват нещата тук. Основната ми цел е да се срещна и разговарям с експерти и учени за проблемите, свързани с пясъчните образувания.  Дюните са особен казус по принцип. Както знаете те се местят. Това естествено създава проблеми със собствениците, с картирането и т.н.", заяви пред журналисти министърът. На въпрос каква е причината една комисия да казва, че на определено място има дюни, а друга че на същото място няма, министърът отговори: " Дюните са динамичен феномен, така че това създава проблем. Другият проблем е, че има приватизация, продажби на собствености през годините". 
Юлиян Попов коментира, че районът, който ще се обследва е картографиран назад през годините, но трябва да бъде актуализиран. Освен това има специални карти, има обща картография, различните слоеве трябва да се нанесат един върху друг. Комплексна е работата - като част от нея не е свършена, заяви министърът.
Формираната комисия ще изготви доклад, ще подготви позиция и след това ще я придвижим. Но, както казах, това е начало на един процес, който трябва да е публичен, достатъчно експертен, който да ни помогне в много други такива случаи по цялото Черноморие, подчерта министърът.
На къмпинг "Каваци" имаше и собственици на имоти в района, които заявиха, че от години не могат да реализират инвестиционните си намерения. По думите им общият устройствен план, изготвен през 2016 година предвиждал в района да може да се извършва туристическа дейност.
Министърът отговори, че всяка една защитена зона, е нещо, което трябва да бъде опазвано. Има различни категории, резервати, защитени зони, общи защитени зони. Ако експертите докажат, че това са дюни, обезвъзмездяването на собствениците на терени, които имат строителни разрешения назад във времето, е проблем, който не е решен достатъчно добре. Според мен трябва да стигнем до решение как да бъдат обезвъзмездени собствениците на имоти, които попадат в защитени зони. Теази терени подлежат на строг контрол, посочи министърът. Той информира, че действията по обследване на пясъчните дюни в къмпинг "Каваци" са предприети от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в рамките на процедура за изменение на приетата специализирана карта на пясъчни дюни, разположени извън морските плажове „Каваци – север“ и "Каваци – юг“. Процедурата е инициирана от областния управител на област Бургас, който като компетентен орган е заявил изменение на специализираната карта и регистри.
Със заповед на министъра на околната среда и водите е сформирана работна група от експерти фитоценолози и експерти по брегова геоморфология, които да извършат определяне на вида и местоположението на дюните с цел изменение на одобрената специализирана карта от март тази година. В работната група участват представители на научни и академични институции с експертен и научен потенциал в сферата на бреговата геоморфология и фитоценологията.   
При огледа на терен днес бяха взети проби. По-късно ще бъде извършено заснемане на терена с дрон с оглед установяване на актуалното състояние. По предложение на работната група ще бъдат извършени предварителни проучвания, които да подпомогнат и оптимизират дейността на експертите при окончателното определяне на границите и вида на дюните, което ще се извърши в периода август - началото на септември.
МОСВ е в административна процедура по изменение на вече приета специализирана карта по реда на Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Към момента задачата на екипа от експерти е да бъде извършено ново обследване на терена и ново посочване на вида и местоположението на дюните.