Издадените в област Ямбол книги през 2022 г. са със седем повече спрямо предходната година. Увеличил се е и средният тираж на една книга – от 131 на 165 броя, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Югоизток.
Пуснатите на книжния пазар м. г. книги са 31 с тираж 5100 броя. За изминалия десетгодишен период (2012 – 2022 г.) пик в издателската дейност в региона е регистриран през 2015 г., когато излизат над 80 книги и брошури, а най-голям спад - през 2019 г. 
През 2022 г. в Ямболско са издавани и два регионални вестника с годишен тираж 11 700 броя. Вестниците са с един по-малко, а тиражът им е намалял с 14,6 на сто спрямо предходната година, когато е бил от 13 700 броя.
През миналата година в областта са отпечатани и пет брошури с тираж 500 броя, което е с 28,6 на сто по-малко от издадените през 2021 г.
През 2021 г. беше отбелязан спад в броя на издадените книги в Ямболска област. Тогава на книжния пазар са пуснати 24 заглавия в тираж 3145 броя или с четири по-малко спрямо предходната 2020 г.