Проектът на община Лом "Технологично обновление и модернизиране на външно изкуствено осветление на град Лом" е одобрен и ще бъде финансиран със 100 процента безвъзмездна финансова помощ от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи кметът на града Георги Гаврилов.
Гаврилов е подписал договор за изпълнение на проекта с Министерството на енергетиката, по който общината ще получи 1 047 956 лева.
Предвижда се подмяна на уличните и паркови осветителни тела с енергоспестяващи, както и внедряване на система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление. Тази система ще включва комуникационно оборудване, измервателна апаратура, централизиран пункт за наблюдение и управление и инсталирано приложно програмно осигуряване.
Всички осветителни тела с натриеви лампи с високо налягане ще бъдат подменени със светодиодни, които консумират по-малко енергия и отговарят на нормативните изисквания.
С изпълнението на проекта ще се повиши енергийната ефективност на уличното и парково осветление в Лом, ще се намалят разходите за електроенергия и ще се намали въглеродната интензивност, уточни кметът.