Спортни дейности, арт терапия и специални тренинги включва лятната програма "Заедно можем повече!" на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Русе. Тя е създадена с цел да предостави на децата и младежите забавни и увлекателни занимания с фокус върху грижата за физическото и психическото здраве на подрастващите, съобщи Татяна Кюранова - секретар на МКБППМН в крайдунавския град. 
Сред предлаганите до 4 август тази година дейности са хипотерапия, арт терапия и музикотерапия. Целта е тези занимания да помогнат на участниците в тяхното самоопознаване, развиване на определени таланти, както и на умения за ефективно справяне с ежедневните предизвикателства.
Програмата включва още разнообразни спортни дейности като аеробика, каланетика и зумба, които спомагат за физическото и психическото здраве. Ще бъдат предложени и техники за справяне с негативни емоции.
"Заедно можем повече!" подкрепя и насърчава интереса на децата и младежите към четенето и новите технологии. Предвидено е и посещение в Регионалната библиотека "Любен Каравелов" в Русе. 
Планирани са и съвместни дейности с младежката структура на БЧК - лекции и тренинги за оказване на първа помощ, справяне с водни травми и ползите от образованието. Децата ще могат да посетят и противопожарната служба в Русе и да наблюдават демонстрация на техниката. 
Предвидено е и "Училище за родители", насочено към семейства с деца с предизвикателно поведение.