През 2022 г. в област Ямбол с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 383-ма или 32,9 процента от обвиняемите. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро "Югоизток". С ефективни и условни присъди са приключили делата за 1060 извършени престъпления.
Най-много са осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 347 души или 33,1 на сто от общия брой осъдени. От тях за незаконно преминаване през границата на страната са осъдени 312. За общоопасни престъпления са осъдени 307 души или 29,3 процента.
Наказанието "лишаване от свобода" е наложено на 876 граждани или 83,5 на сто от общия брой на осъдените с влязла в сила присъда през 2022 г. в област Ямбол. Както БТА съобщи, постановена е и една доживотна присъда. Това е рядкост за страната, каза през март председателят на Окръжния съд в Ямбол Васил Петков.
Сред осъдените 985 са мъже - 93,9 на сто, а осъдените жени са 64 - 6,1 на сто. Най-голям дял са осъдените от възрастовата група 18-24 години - 353 души, или 33,7 процента от общия брой осъдени.