Всички 51 язовира на територията на област Габрово са преминали планова годишна проверка в периода от 6 юни до 13 юли т.г., съобщи за БТА областният управител на Габрово инж. Кристина Сидорова. 
Проверките са извършени от Областната комисия за проверки на язовирите. В хода им е установено, че повечето водоеми са изправни. Три язовира са изведени от експлоатация, а за 17 са направени предписания в зависимост от моментното състояние на съоръженията със съответните срокове за изпълнение, посочват от областна администрация. 
В резултат на проверките са съставени протоколи, които са изпратени на собствениците и ползвателите на язовирите, както и на членовете на Областната комисия за проверка на язовирите, в която съгласно Закона за водите влизат представители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Главната дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Басейнова дирекция – Дунавски район, Областната администрация и съответната община.
По данни на Сидорова, комисията е инспектирала техническото състояние и създадената организация за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. Всяка година се проверяват язовирите от първа и втора степен на потенциална опасност, които на територията на област Габрово са 45. Тези от трета степен, които са шест броя, се проверят веднъж на всеки три години.
БТА припомня, че решението за проверките бе взето на заседание на Областната комисия за проверка на язовирите в Областната администрация на Габрово през май.