Депутатите започнаха работа днес с повече от десет минути закъснение. Председателят на парламента Росен Желязков обясни, че това е заради разместване в програмата.
В дневния ред е включено изслушване на министъра на финансите Асен Василев и на председателя на ДАНС Пламен Тончев относно приетите миналата седмица законови промени, с които се прекратява концесията на пристанище „Росенец“.
Второто четене на бюджетите на ДОО и НЗОК за 2023 г. станаха първа и втора точка за днес. Предложението беше направено от Георги Свиленски от „БСП за България“ и подкрепено от пленарната зала. 
Народните представители удължиха работното си време до приключване на изслушването на Асен Василев и Пламен Тончев.
Йордан Цонев от ДПС поиска изборът на подуправители на БНБ да бъде първа точка за днес. Това доведе до процедурни спорове в залата и Росен Желязков прекъсна заседанието и свика председателски съвет.