Важно е да се поддържа импулсът на разговор между представителите на общините и представителите на държава, защото говоренето по отношение на проблемите и по отношение на добрите идеи за тяхното решаване са много важни, както и какви са резултатите, които искаме ние да постигнем и как ще ги постигнем заедно. Това каза зам. – министърът на труда и социалната политика Мая Василева на Шестата национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване на общините, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), която се проведе в Сандански.
Тя подчерта начинът, по който работата им ще мултиплицира резултатите върху хората, какъв ще бъде ефектът върху тях, начина им на живот и тяхното добруване. „Важно е на този етап, етап на реформи, да се направи и един сериозен анализ на местните политики, доколко те са адекватни и отговарят на очакванията на хората по места, защото обратната връзка от вас към нас, ще ни даде възможност да разберем дали вървим в правилна посока“, каза още зам. – министърът. 
Срещата беше открита и с приветствено слово от кмета на община Сандански Атанас Стоянов, който поздрави присъстващите и каза, че тези тежки времена, в които живеем, са огромно предизвикателство пред социалните служби на общините и на Министерството на труда и социалната политика, защото от тях зависи нуждаещите се да получат подкрепа.
На срещата присъства и Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ за България, която изрази в приветствие радостта си от това, че се акцентира върху темата за децата. По нейните думи и местните партньори могат да бъдат ключови и от критично значение, за да се постигне промяна в живота на децата.