Българските земеделци са поставени в ситуация на нестабилност, каза пред журналисти в Добрич заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева, визирайки събитията от последната седмица. 
Тя поясни, че тази несигурност идва от военните удари по украйнските пристанищата, както и от отказа на Русия да се завърне в Черноморската сделка. "Наличието на тази сделка, зърненият коридор и експортът през Черно море носеха сигурност за износ от Украйна и другите европейски страни“, уточни зам.-министър Георгиева.  
"Липсата на всичко това натоварва изключително много целия ЕС", коментира още тя като допълни, че едни от най-засегнатите страни са България, Полша, Румъния, Унгария и Словакия. 
На ниво висока дипломация ще се търсят решения за това как Европа ще гарантира сухопътни и железопътни транспортни коридори за зърното и интереса на най-засегнатите страни. Една от възможните алтернативи е да се търсят други пристанища. Като пример Таня Георгиева посочи портове през Гърция или Хърватия, но това ще оскъпи транспорта.  
Заместник-министър Таня Георгиева е в Добрич по повод започналият днес триденвен пранзник "Ден на полето".