Билборд с изображения и информация за всички видове риби, които живеят в язовир "Дъбника", е поставен днес до водния обект, съобщи кметът на Враца Калин Каменов във фейсбук страницата си.
На място са монтирани и правила за ползването на водоема, както и какъв е минималният размер за улов на всеки вид, и съответният период за размножаване. Идеята за този начин на информиране е на кмета на Враца.
По думите му язовир "Дъбника" се е превърнал в един от най-зарибените изкуствени водоеми не само в България, но и на Балканския полуостров. Само за последните три години в язовира са пуснати над половин милион риби, като акциите по зарибяването продължават. „Благодарение на усилията на толкова много хора, този воден рай се превърна в едно от най-предпочитаните места за риболов в страната“, коментира кметът. Според информацията му в момента в язовира има 30 различни видове сладководни риби - шаран, сребриста каракуда, буфало, златиста каракуда, платика, лин, червеноперка, щука, бяла риба, костур, сом, бял амур, пъстър толостолоб, сребрист толостолоб, виюн, уклей, американска пъстърва, балканска пъстърва, уклейка, пръскач, кротушка, слънчатка, есетра, морунаж, черна мряна, бяла мряна, скобар, кефал. 
Предстои зарибяване и с още един нов вид риба – веслонос. За целта от „Сдружение заедно за язовир „Дъбника““ организират кампания по набиране на средства. Кампанията ще продължи до началото на септември, след което ще се осъществи връзка с рибарниците Николаево, откъдето ще се вземе рибата. Според тяхната информация веслоносът е много полезна риба, защото се храни със зоопланктон и е прекрасен заместител на белия и пъстрия толстолоб, достига до големи размери и всеки рибар, борил се с нея, твърди, че удоволствието от улавянето ѝ е страхотно.