Разрешение за извършване на предпроектни проучвания, свързани с изграждането на инсталация за производство на зелен водород, дадоха днес общинските съветници на Враца на редовното си заседание. По време на обсъждането на точката стана ясно, че фирмата „Делта Грийн Енерджи“ ЕАД, която има намерение да направи инсталацията, работи по изграждане на такава и край Стара Загора.
По този повод общинският съветник Тонка Милева коментира, че усилията на общината да привлече подобни инвестиции заслужават само адмирации. „Това инвестиционно намерение, ако се осъществи, наистина ще допринесе за развитието на община Враца и ще я постави на картата не само на Балканите, а и на Европа“, посочи тя, допълвайки, че „всички трябва да се надяваме това проучването да се увенчае с успех“.
С решението си общинските съветници дадоха разрешение на фирмата да проучи възможностите за присъединяване към електропреносната мрежа, за водовземане или алтернативно водоснабдяване в поземления имот, на който иска да изгради инсталацията. Имотът представлява ливада от 352 203 кв. м, в землището на село Костелево, местност Солишова падина. 
Намерението на инвеститора е там да бъде изградена инсталация с капацитет от 730 метрични тона водород годишно, захранването да е от комбиниран соларен парк, който е система от ново поколение - произвежда два пъти повече електрическа енергия и спестява два пъти повече вредни емисии, при три-пет пъти по-малко заемана площ в сравнение с обикновените системи. Електролизата ще бъде изградена от електролизни клетки от сух тип с мощност от един до три MW със система за дейонизация на водата, а инсталацията ще бъде изпълнена на два етапа с високотехнологични продукти - модули, инвертори, кабели, ел. табла, трансформатори, отговарящи на всички европейски стандарти. 
Освен, че ще донесе приходи за община Враца, тази инвестиция кореспондира с целите на Европейския съюз и Националната пътна карта за създаване на водородни долини във всяка държава членка на ЕС, което ще изиграе важна роля в прехода на съюза към климатичната неутралност и енергийна независимост, бе подчертано още по време на дискусията.