Община Панагюрище ще финансира шест творби на местни творци по проекта „Панагюрище – духовност и творчество в едно“, съобщиха за БТА от местната власт. Проектът цели да развие и популяризира локалното културно-историческо наследство, да създаде и разпространи качествен културен продукт, да стимулира и насърчи богатото многообразие от творчество на местни творци, посочват от общината. 
Тазгодишните одобрени проектни предложения за финансиране са: Атанас Сугарев с „Автентични народни песни от Панагюрския край“, Евелина Кованджийска с „Плач на капчуци“, Дидка Гемиджиева с „По панагюрски“, Недельо Топузов с „История на с. Поибрене“, Влади Натов с „Градината на слона“ и Катя Зографова с „Вселената „Вазов“.
Всички предложения са разгледани от независими външни експерти, обясниха от общината. Тази година оценителите са Георги Спасов – член на Съюза на българските писатели, носител на наградата на Съюза на българските писатели за сатира през 2011 година и Тодор Каракашев - член на Съюза на българските писатели, носител на няколко национални награди за поезия, есе и превод.
Критериите за оценяване на проектите са за научна, изследователска и краеведска литература. Важни са значимостта на темата за историческата памет на града и населените места в общината, както и историческа и фактологическа достоверност. Друг важен критерий е оригиналност на проекта, свързан с историята, културата и традициите на Община Панагюрище. Висока художествена стойност на представените произведения, качество и обществена значимост на културния продукт, както и съответствие с характеристиката на културната среда на общината са също част от изискванията. 
Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на общински съвет - Панагюрище е разгледала рецензиите на външните експерти и е одобрила проектите за финансиране, посочиха от общината.