С изградената в Община Гоце Делчев инсталация за предварително третиране и инсталация за предварително компостиране се намалява количеството на депонираните битови отпадъци, каза за БТА кметът на общината Владимир Москов. Инсталациите са изградени по европейски проект, финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.
Целта на проекта "изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране, в рамките на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев", който е на стойност около девет милиона лева, е да се намалява количеството на депонирани битови отпадъци от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. 
Изграждането на инсталациите има както екологичен, така и икономически ефект, каза за БТА Владимир Москов. С това по-голямата част от отпадъка се отделя и транспортира за преработване в специализирани фабрики. 
След изграждане на инсталациите, Община Гоце Делчев предприема следващата стъпка, насочена към намаляване на депонирания отпадък. До момента 135 контейнера за събиране на зелени отпадъци са разположени на територията на общината, като предстои поставянето на съдове за зелени отпадъци и в общините Гърмен и Хаджидимово, тъй като инсталацията за компостиране обслужва и тези две общини, съобщиха от пресцентъра на Община Гоце Делчев. 
Събраните в контейнерите зелени отпадъци ще бъдат извозвани до инсталацията за компостиране, изградена в Регионалното депо в Гоце Делчев, където ще бъдат преработвани в компост. В кафявите контейнери може да бъдат изхвърляни листа, тънки клони, трева, шишарки, градински отпадъци, храсти, растения, дървесни стърготини. В тях не трябва да се изхвърлят хранителни и битови отпадъци, листа от див орех и див кестен, както и стъкло, опаковъчни ленти и мрежи, въжета, тел и други.