Министър Иванка Шалапатова и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) обсъдиха повишаването на квалификацията на работната сила, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).
Според Шалапатова е важно да се анализират резултатите от обученията за повишаване на квалификацията, знанията и компетенциите на работещите, защото в тези програми се инвестира значителен ресурс. Според заместник-министър Гинка Машова, която също присъства на срещата, сред акцентите в работата на социалното министерство за преодоляване на предизвикателствата на пазара на труда е оптимизирането на процедурата за вноса на работници от страни, извън ЕС, подготовката на Национален план за действие по заетостта за 2023 г., както и на проект на нов Закон за насърчаване на заетостта.
Сред другите теми, които бяха обсъдени, бяха предстоящото начало на безплатни обучения чрез електронни ваучери по облекчена процедура, както и усъвършенстването на политиките в областта на трудовите и осигурителните отношения, които да гарантират правата на гражданите и да осигурят финансовата устойчивост на пенсионната система. 
Представителите на КРИБ изразиха задоволството си от сътрудничеството си с министерството при изпълнението на проекти, финансирани по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. За последните три години над 2000 трайно безработни са обучени по проекти на работодателската организация със средства от Националния план за действие по заетостта. От тях над 90% след това са включени в заетост.
Министър Иванка Шалапатова вече се срещна и с представители на други работодателски организации - Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Съюза за стопанска инициатива на гражданите.