През месец юни се отчита намаление на броя на регистрираните безработни в Бюрата по труда от Сливенска област - в края на месеца те са 4999, със 159 души по-малко от безработните в края на предходния м. май 2023 г. Това съобщиха от Дирекцията "Бюро по труда". Безработните през юни са със 7,4 на сто повече (с 345 души) в сравнение със същия месец на м.г. (4654) Равнището на регистрирана безработица е 8 на сто, с 0,3 процентни пункта под равнището за м. май 2023 г.
През юни 483 безработни са се регистрирали в Бюрата по труда от областта – със 116 души по-малко от предходния месец (599). Трудовите посредници – ромски и младежки медиатори, са успели да активират през месеца 52 неактивни лица за регистрация в Бюрата по труда.
Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от секторите "Преработваща промишленост" (22 на сто); "Търговия,ремонт на автомобили и мотоциклети" (12 на сто). Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 196 - със 193 или с 50 на сто по-малко от предходния месец (389). Най-голям дял са заявени в секторите "Преработваща промишленост" (24 на сто); "Държавно управление" (20 на сто); "Образование" (14 на сто).
Най-много работни места са обявени за позициите общ работник; охранител; личен асистент; чистач; продавач-консултант; учител; домашен санитар.