Дарение на предмети, принадлежали на еврейската общност в Силистра, получи Регионалният исторически музей в Русе. Това съобщи директорът на културния институт проф. Николай Ненов. 
Той обясни, че дарението включва будилник и джобен часовник, собственост на главния равин на Силистра Давид Ааронсон, молитвеник и шофар - духов инструмент, направен от рог на овен, с който, според дарителя, е било известявано идването на Новата година при евреите, което обикновено се случва между 16-и и 23-и септември. 
"Предметите са подарени от Хаджи Огнян Георгиев от Силистра, който бе и един от основните информатори, споделил спомени за местната еврейска общност - всекидневие, празници, практики и пространства, които населяват", обясни проф. Ненов. 
Теренното проучване за живота на еврейската общност в Силистра е извършено от експерти от музеите в Русе и Силистра - етнографите Искра Тодорова и проф. Николай Ненов, историчките Ренета Рошкева, Вера Милева и д-р Наталия Минчева и специалистът по комуникации Силвия Костадинова. 
Целта на изследването е да се конструират културни маршрути за местата на памет, свързани със съхраняване на знанието за българските евреи на територията на двата крайдунавски града. В продължение на няколко месеца екипът от двата музея ще изучи градските пространства в Русе и Силистра, за да систематизира ключови топоси, обвързани с живота и дейността на общността. 
Успоредно с това се организират и интервюта с представители на еврейските общности, които ще разширят т. нар. "тематична карта от точки", очертани вече от специалистите. Културните маршрути, които предстои да бъдат формирани, ще се интегрират в екскурзоводските услуги на двата музея, което ще обогати техния съдържателен репертоар. 
Проучвателските дейности ще намерят своя визуален израз в създаването на дипляна, която ще представя снимки и кратки анотации на конкретните обекти от маршрута. Целта е потенциалният потребител да може да се възползва от услугата и без прякото участие на екскурзовод. Предвижда се дипляната да се разпространява безплатно при посещение на някой от музеите. След конструирането на маршрутите ще бъдат направени и промоционални турове.
Проучването е част от проект "Създаване на културни маршрути, свързани с паметта за еврейските общности в Русе и Силистра", разработен от съвместен екип от Регионалните исторически музеи в Русе и Силистра по повод на 80 години от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Концепцията се осъществява с подкрепата на Министерството на културата.