Приветстваме подхода на независимата ДКЕВР да се търси прагматично и професионално решение на проблемите чрез преговори с НЕК и в условията на открит диалог и равнопоставеност. Това се казва в изявление на Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, съобщиха от компанията.

За нас стабилността на енергийната система на България и енергийната сигурност на страната са от първостепенна важност. Енергийната система на всяка държава е едно неделимо цяло и тя, подобно на всяка верига, е толкова силна, колкото е силно нейното най-слабо звено. В този смисъл и в израз на добро желание за стартиране на действителен диалог, на 17.03.2014 г. ЧЕЗ изплати на НЕК сума в размер на 8 072 719 лв. като до края на месец март са предвидени още две плащания", заявява още Докладал.