Резултатите от първия етап на класирането за прием в бакалавърските специалности на Техническия университет (ТУ) в София за академичната 2023/2024 година са обявени в сайта на университета и от 5 юли започва записването. Тази година интересът към ТУ-София e изключително висок и има преизпълнение на приема в най-модерните специалности, съобщи пресцентърът на висшето училище.
Кандидат-студентите, класирани по първо желание, се записват окончателно в съответната специалност. Записването става с дипломата оригинал за средно образование и с нейно копие, с четири снимки и с лична карта, като преди това трябва да се плати държавната такса за обучение за зимния семестър.
Кандидат-студентите, класирани не по първо желание, депозират в съответния факултет, където са приети, дипломата оригинал и чакат да бъдат прекласирани във второто класиране. При него те запазват класирането си или се прекласират напред към по-желаните специалности. Те могат и да се запишат окончателно в специалността, в която са класирани на първия етап, като подадат декларация, че искат да останат в същата специалност и да не участват във второто класиране.
Кандидат-студенти, които не са класирани, чакат второто класиране, без да подават никакви документи.
Срокът за записване е от 5 до 11 юли, всеки работен ден - от 8:30 до 16:30 ч., в съответния факултет.
Подробна информация за кандидатстването и за приема в Техническия университет в София може да се намери на неговата интернет-страница на този адрес.