В България имаме прекрасни примери как да преподаваме успешно. Нашата задача е да ги извадим и така да постигнем най-ефективния начин на квалификация на педагогическите специалисти - да се учим едни от други. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева по време на научнопрактическата конференция "Дигиталната трансформация в образованието" - 2023, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
Форумът се организира от Регионалното управление на образованието в София-област съвместно с Техническия университет в София и с Националната спортна академия. В откриването му участваха също председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) д-р Янка Такева, както и началниците на РУО в Софийска област и на София-град - Росица Иванова и д-р Ваня Кастрева.
Според заместник-министър Митева трябва да се говори не за добри, а за обещаващи практики, защото нито една не е перфектна за другия учител, който ще я приложи. "Достатъчно е обаче да споделим с другите учители с какво сме се сблъскали, какво сме опитали и как е проработило", каза Митева и поздрави учителите, дошли да представят своята работа пред колеги.
Заместник-министър Митева отбеляза, че изкуственият интелект е сред най-новите предизвикателства, с които се сблъскваме в образоването и у нас, и по света, сред най-актуалните въпроси е как да променим подходите на преподаване. "Компаниите внедряват много бързо нови инструменти, променя се науката и дори начинът, по който учим, какво ни мотивира да задържаме знания и да развиваме умения", обясни тя.
Над 100-те учители от София-област, от София-град и Пловдив, които взеха участие във форума, споделяха опит заедно с университетски преподаватели.
За връзката между средното и висшето образование говориха проф. Таня Янчева, заместник-ректор на НСА, и доц. Нина Гълъбова.
Сред представените теми имаше такива за работа с иновативни образователни ресурси в STEM образованието, проектиране на компютърни игри от ученици, използване на изкуствен интелект, както и интегриране на информационните технологии в учебния процес за работа на деца със специални образователни потребности.
Приоритетите на новия екип на Министерството на образованието и науката са свързани с начините на преподаване в българското училище, с квалификацията и обучението на учителите, както и в каква среда се преподава. Важно е да имаме визия за това накъде вървим в образованието и аз имам увереност, че в лицето на министъра на образованието и науката имаме такъв лидер, който задава тази посока, заяви Наталия Митева на 27 юни, на церемонията за връчване на наградите от конкурса "Дигитални новатори в образованието".