Министерството на здравеопазването (МЗ) е изготвило предложение да се улесни процедурата по замяна на аналогови инсулини, съобщиха от пресслужбата на МЗ. Целта на предложените промени е замяната да може да се извършва от лекуващия ендокринолог, без да е необходимо изпълнение на заложените в изискванията критерии. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) трябва да изготви изменение на изискванията при издаване на протоколи за провеждане на инсулиново лечение на захарен диабет тип 1 и тип 2 при лица над 18 г.
Сега инсулиновото лечение на захарен диабет при лица над 18 години и заплащането му от НЗОК се осъществява след експертиза от комисия, съгласно утвърдените изисквания на НЗОК, в които са регламентирани определени медицински критерии – лабораторни и клинични. Към момента те са задължителни при замяна на един аналогов инсулин с друг или една аналогова схема с друга.
На заседание, проведено на 29 юни 2023 г., Надзорният съвет на НЗОК гласува да отпаднат критериите при лечение с аналогови инсулини и преминаване към друг аналогов инсулин с оглед безпроблемно осигуряване на лечение на лицата със захарен диабет поради недостиг на инсулин и информация за производствени проблеми. Предлаганите промени са медицински целесъобразни и се отнасят към осигуряване на безалтернативното инсулиново лечение за пациентите със захарен диабет.
Всяка смяна на един вид инсулин с друг може да наложи корекция на дневните дози и период на адаптация с наличния инсулин, но липсата на заместително инсулиново лечение би застрашило живота на пациентите. С предлаганите промени се осигурява улеснен административен ред за ползване на наличните инсулинови аналози. Медицинските критерии при започване на лечение с аналогови инсулини, след поне шестмесечно лечение с човешки инсулинови продукти, остават непроменени.
Предложенията са направени поради зачестили в МЗ, в НЗОК и в Изпълнителната агенция по лекарствата сигнали за липса на инсулини.