Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Теодора Иванова и представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн подписаха меморандум за разбирателство и сътрудничество. Основен приоритет в съвместната работа е постигне на напредък в областта на спазването правата на децата, информираха от пресцентъра на ДАЗД. В меморандума е записано, че и двете страни споделят отговорността и потвърждават ангажимента си да насърчават и защитават правата на децата, така както са постановени с Конвенцията на ООН за правата на детето.
„За Държавната агенция за закрила на детето е от първостепенно значение доброто взаимодействие с УНИЦЕФ България, както и с всички институции и организации, така че в синхрон и с общи усилия да постигнем максимален успех в защитата и спазването правата на децата. Вярвам, че осигуряването на щастливо детство, защитена и подкрепяща среда, достъп до качествени социални услуги и шанс за пълноценно развитие на всяко дете са теми, които обединяват не само нас, но и цялото ни общество и трябва да положим всички усилия, за да ги постигнем“, заяви Теодора Иванова.
Част от другите приоритети в меморандума са продължаване на сътрудничеството за укрепване на капацитета на професионалистите, работещи в сферата на правата на децата и тези, работещи с деца и семейства; подкрепа на родителството като част от системния подход за ранна интервенция. 
Преди дни Министерството на образованието и науката и УНИЦЕФ обявиха, че ще си сътрудничат за разширяването на дейностите за превенция на насилието и тормоза, и за създаване на сигурна училищна среда в рамките на програмата "Стъпки заедно".