Шести фестивал „На раздумка, песен и почивка в Горещниците“ се подготвя за 15 юли в силистренското село Средище, Кайнарджанска община , съобщиха от Регионалния експертно-консултантски и информационен център (РЕКИЦ) „Читалища“ в Силистра.
Организатор на фестивала е народното читалище „Стефан Караджа - 1943” в с. Средище, със съдействието на кметството на селото.
С проявата се цели да бъде запазено и да се популяризира фолклорното наследство. Фестивалът е без конкурсен характер. Няма ограничения за възрастта на участниците. Допускат се групови и индивидуални изпълнения.