Тракийски университет е призван да изгражда лидери, каза в интервю за БТА ректорът на висшето учебно заведение проф. д-р Добри Ярков. Той посочи, че старозагорската Алма матер е водеща в обучението по ветеринарна медицина, аграрни науки, животновъдство, хранителните технологии и енергетика. „Този широк спектър ни помага студентите ни да бъдат на едно световно ниво“, обясни ректорът.
От думите му стана ясно, че през втория му мандат като ръководител на университета ще бъдат въведени в обучителните програми на всички студенти повече знания по законодателство- Ветеринарно право, Аграрно право, Медицинско право и други. „Искаме да въведем специалности във връзка с мениджмънта и управлението. Така че нашите студенти да имат компетенции по тези въпроси, защото част от тях ще бъдат лидери. Ще положим усилия да повишим компетенциите на обучаващите се при нас по отношение на дигитализацията“, каза още той.
Проф. Ярков разкри, че се предвижда разкриване и на нови специалности, „които вероятно ще бъдат хибридни. Това ще бъдат специалности, които касаят управленските кадри. Те трябва да имат много широки компетенции- не само растениевъдство и животновъдство, а и да имат компетенции по строителство, по управление. Вероятно това ще бъдат магистърски програми за подготовка на лидери“, обясни още ректорът. Той допълни, че за следващата учебна година ще бъдат приети около 2500 души. "През последните три години запълваме 100 процента от държавната поръчка и още около 30-40 на сто платено обучение. Имаме ръст на бройките за обучение държавна поръчка във всички факултети и професионални направления. Нашата цел е при нас да идват все по-мотивирани студенти. Да останат да работят и да живеят в Стара Загора и България “, обясни професорът.
Той обясни, че Тракийски университет предлага многообразие на специалности - над 250 бакалавърски и магистърски програми. „Ние ставаме все по-голям фактор не само в образователното пространство, но и в научно-развойната дейност и в трансфера на знания от науката към бизнеса. Университетът има голямото предимство, че когато има резултат от нашата изследователска дейност, можем да обучим бакалаври, магистри и докторанти“, посочи още проф. Добри Ярков. Ректорът изрази задоволство, че „университетът работи като един организъм и всички факултети се уважават и работят заедно. Успяхме да направим мултидисциплинарни научни колективи, образователни колективи, които работят в една посока“.
Той подчерта, че Ветеринарномедицинският факултет е един от стълбовете на Тракийски университет. „През последните години успяхме да изградим ново сътрудничество с университетите от Германия, които преди 100 години са създали ветеринарното образование в България. Това са университетите в Хановер, в Гисен, в Лайпциг. Това доведе до трансфер на преподаватели и студенти както от нас към тях, така и обратно“, посочи още ректорът. Той припомни, че Ветеринарномедицинският факултет тази година чества своя 100-годишен юбилей. Факултетът е сертифициран и дипломите на завършилите важат в целия Европейски съюз", обясни още ректорът. И разкри, че се водят преговори за обучение на студенти по ветеринарна медицина в Кипър, както и на остров Мавриций.
Проф. д-р Добри Ярков подчерта, че някои факултети като Ветеринарномедицински, Медицински факултет и Педагогически факултет се радват на огромен брой желаещи за обучение. Докато Аграрният факултет към момента не е толкова желан, въпреки че винаги е с пълен брой записани първокурсници. „Младите хора все още не оценяват важността на продоволствието на храна и нейното производство, контрол и преработка. Убеден съм, че с всяка изминала година там ще има все по-голяма конкуренция, защото нашият университет е лидер в дигитализацията на процесите в целия аграрен сектор и в животновъдството. По Националната програма за интелигентно животновъдство вече е закупен първият робот от Нидерландия. Убеден съм, че започналото изграждане на демонстрационни центрове за производство и преработка на качествени хранителни продукти е положителна тенденция. В тях ще се обучават не само наши студенти, но и специализанти и фермери от цяла България и от чужбина“, обясни ректорът. Той припомни, че вече има изграден Академичен технологичен комплекс. „Ние вече работим по превенция на климатичните промени и създаване на нови генетични породи животни и сортове растения, които са устойчиви на много високи или много ниски температури, наводнения и други климатични аномалии. А освен издръжливи, те да бъдат и качествени продукти“.
Ректорът посочи, че бюджетът на Тракийски университет през последните години е увеличен двойно. „Той вече е близо 70 млн.лева, като голяма част от това увеличение се дължи на спечелените от нас проекти. В предния мандат имаме спечелени проекти за около 60 млн. лева“, обясни той и подчерта, че се работи върху реализацията на още проекти. "Това, че сме изследователски университет, ни задължава да работим още по-сериозно в тази посока, за да можем да задържим нашата позиция в тази първа група университети, които са изследователски. Но и да продължим работа в нашата научно-развойна дейност, за да сме фактор не само в България, но и Европа и в света", допълни още проф. д-р Ярков.