Онлайн порталът "Климадепт" (klimadapt.org) по проект „Променяме се с климата“ дава идеи на ученици и учители за опазване на околната среда и намаляване на климатичните промени, каза за БТА Мариана Банчева от „Института за прогресивно образование“. Целта е темата да бъде по-сериозно застъпена в образованието, а младежите да имат възможност да участват активно в промяната на средата, в която живеят.
Над 403 страници информация за причините за възникване на климатичните промени и отражението им върху различни сфери ще бъдат достъпни в портала, отбеляза Банчева. Всяко училище може да почерпи идея и да направи дейности по дадена тема, добави тя.
В сайта са представени и добри практики, има примери какви дейности могат да се развият на местно ниво и информация от различни екологични организации. Представена е и интерактивна карта с животински видове по света с видео за начина, по който климатичните промени влияят върху живота на всяко животно. Порталът дава информация и защо е важно да изразходваме разумно храната или да пазаруваме локално.
Сайтът все още е в тестови вариант, но вече беше представен на Регионална заключителна конференция по проекта, която се състоя днес в Професионалната гимназия по селско стопанство (ПГСС) „БУЗЕМА“ в София.
Децата – активни в борбата с измененията на климата
Всеки, който започне да се занимава с тази тема с измененията на клима, има какво да научи. В дискусиите с младите хора обсъждаме въпроси, които нямат еднозначен отговор. Опустиняването е един такъв проблем, отбеляза Банчева.
Проектът „Променяме се с климата“ е насочен към учениците. Няколко училища от страната се включват в инициативата. По думите на Бенчева те са избрани така, че да покриват различни географски области. Сред тях са СУ „Цветан Радославов“ в Свищов, ПГСС „Бузема“ в София, Първо ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в Берковица, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Веселиново и др.
Основните дейности започнаха през 2022 г., когато проведохме първите информационни кампании. В проекта са включени 10 организации - седем училища и три неправителствени организации, от които едната е норвежката „Приятели на земята“, разказа Банчева. Тя добави, че има осъществени 32 инициативи, участие в които са взели над 3000 души, сред които и родители.
Почти навсякъде младите хора избраха да разработят идеята за придвижване на велосипеди, каза Банчева. В едно от училищата децата дори са картографирали улиците и са внесли предложението си в общинския съвет. Други младежи са работели и по проекти в сферата на озеляването, почистването на околната среда. Има изработена и кампания против използването на найлонови торбички и в подкрепа на консумиране на сезонни зеленчуци. В ПГСС „Бузема“ са обърнали внимание върху опазването на почвите, изброи експертът.
В проекта на гимназията е заложен почвоанализатор на парцели, засети с различни култури – трайни насаждения, билков кът, цветни лехи. Сред възможните мерки за ограничаване замърсяването на почвата са използването на биоторове, които спомагат за увеличаване на плодородието на почвата, както и насърчаване на използването на хербициди, които нямат негативен ефект върху почвата, отбелязват авторите на проекта. Периодът за осъществяване на идеята на училището е април 2023 – май 2024 г. Включени са 51 ученици от 8-и до 11-и клас.
„Бъди загрижен – яж разумно“ е темата на проекта на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ – София. Основната цел е да се направи кампания за това повече хора да разберат за положителните ефекти от консумирането на сезонни храни. Предвидени са били беседи с учениците и проучване за нагласите им по темата. „Сезонната продукция подпомага местното биологично разнообразие, тъй като често се отглежда с помощта на по-традиционни и устойчиви земеделски практики“, отбелязват участниците в проекта.
Проектът „Променяме се с климата“ се изпълнява по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейската икономическо пространство и съфинансирана от българската държава.