Днешното събитие е посветено на големия успех на Стопанския факултет на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" и той е свързан с това, че три наши магистърски програми станаха част от онези 300 висши училища в 150 страни, които са част от Асоциацията на МВА програмите. Това каза ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков днес на представянето на трите акредитирани от АМВА магистърски програми по бизнес администрация в Стопанския факултет.
Тук има представители на българския бизнес, които имат нужда от хора с подобно образование, от хора, които да завършват признати по цял свят програми, и си даваме сметка какво е като първо българско висше училище да влезем в тази асоциация като член, заяви ректорът на Софийския университет.
Проф. Анастас Герджиков поздрави декана на Стопанския факултет на СУ с успеха и всички, които са допринесли за него.
От началото на юни 2023 г. Стопанският факултет на Софийския университет вече е едно от тези 300 най-добри бизнес училища в света с акредитация от Асоциацията на MBAs (AMBA), водеща международна организация в следдипломното бизнес обучение, с постоянен ангажимент към високи постижения в обучението по мениджмънт. След получаване на акредитация от AMBA, всички настоящи MBA студенти и бъдещи MBA алумни на Стопанския факултет на Софийския университет стават част от глобалната общност на AMBA, в която членуват повече от 60 000 студенти и алумни, представители на повече от 150 страни.
Стопанският факултет на Софийския университет е водеща образователна институция в България и Югоизточна Европа за научни изследвания и обучение по икономика, финанси и мениджмънт. След едногодишна подготовка за синхронизиране на учебните програми, със защитена отлична подготовка и мотивация на преподавателския екип, както и демонстрирано устойчиво партньорство с водещи компании от корпоративния сектор, AMBA акредитира магистърските програми по бизнес администрация на английски език в Стопанския факултет, които са в три области на специализация - MBA по стратегическо управление, MBA по управление на човешките ресурси и MBA по управленски информационни системи.
Стопанският факултет на Софийския университет е лидер, защото обединява общност от лидери - както сред преподавателите, така и сред студентите, и това го прави по-силен, заяви в словото си деканът доц. д-р Атанас Георгиев. Днес официално обявявам, че за първи път българско висше училище получава международна бизнес акредитация от една от трите най-значими международни мрежи. Самата акредитация е факт от началото на миналия месец и потвърждава високото качество на обучение в нашите магистърски програми по бизнес администрация, или така наречените МВА. Още по-радостно е, че това се случва в юбилейна година за Софийския университет, тъй като през тази година отбелязваме 135 години от неговото основаване, каза доц. Георгиев. 
Той припомни, че икономика и мениджмънт се преподават от дълги десетилетия в Софийския университет, а през миналата година Юридическият факултет на СУ отбеляза 130 години от създаването си и първите икономически дисциплини са там. Отново през миналата година катедрата "Икономика" в Стопанския факултет отбеляза 130 години от създаването си. Международната акредитация, която сега получаваме, е потвърждение за смелата ни заявка в образованието и е уверена стъпка към още по-силната ни интернационализация. В момента нашите студенти са от над 40 държави - в бакалавърските, магистърските и докторските програми, лидер сме и по входящата мобилност по програмата "Еразъм", заяви деканът на Стопанския факултет на СУ.
Международната акредитация е и признание за нашата мисия и ценности, а мисията на Стопанския факултет е да ангажира и вдъхновява следващото поколение лидери и предприемачи чрез споделени ценности, знания, обмен на умения чрез експериментиране и междукултурна осъзнатост. Тези ценности се допълват от стремежа ни към иновации, сътрудничество, бизнес етика, аналитичност, устойчивост, многообразие и ангажираност. Всяка една акредитация не оценява институцията само в определен отрязък от времето, а и разглежда историческото й развитие, и потенциалът да расте във времето напред, обясни доц. Атанас Георгиев.  
Лекция на тема "Бизнес образованието в България като фактор за икономическия растеж" представи Илия Лингорски, икономист с над 25-годишен опит в частния и публичния сектор, хоноруван преподавател в катедрата "Икономика" на Стопанския факултет.
Тази акредитация, която получи Стопанският факултет, е най-високият стандарт за постижение в бизнес образованието и убедено вярвам, че освен признание и успех за Стопанския факултет на Софийския университет, акредитацията в огромна степен е и врата - отваря нови възможности за принос на Стопанския факултет и на СУ в национален, регионален и международен план, подчерта Лингорски.
Той каза, че проучвания показвали, че МВА програмите и образованието, както и бизнес училищата, дават големи резултати за икономиката, които са свързани с растежа, с иновациите и с повишаването на производителността на труда.