Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и земеделие „Александър Стамболийски“ в Лозница е обновена със средства по проект, финансиран по Оперативната програма "Региони в растеж", съобщи на заключителна пресконференция Данаила Савова, директор на дирекция „Местно развитие и екология, устройство на територията и стопански дейности” (МРЕУТСД) в Община Лозница.
Тя сподели, че пътят на този проект от договарянето до финалния му край е бил доста дълъг, в резултат на който от новата учебна година учениците ще учат в напълно обновено учебно заведение. 
По проекта са въведени мерки за енергийна ефективност на основната сграда и физкултурния салон на училището. Изградена е отоплителна инсталации. За улеснение на хората с увреждания са монтирани подемни платформи на югозападния вход на гимназията и на стълбите. Във физкултурния салон е поставена нова спортна настилка, нова тръбна мрежа и радиатори, както и нова осветителна инсталация. Общата стойност на проекта е 1 502 144.95 лв., от които 1 189 976.48 лв. е финансиране от Европейския фонд за регионално развитие към Европейския съюз, 209 995.85лв. национално съфинансиране и 102 172.62 лв. е собственият принос на Община Лозница, като тези средства са използвани за обновяване на дворното пространство и изграждане на нова площадка между двете сгради, обясни Савова.
Кметът Севгин Шукри заяви, че заради пандемията и инфлацията проектът е бил един от най-трудните, които община Лозница е изпълнявала, но за радост на всички е приключил успешно. Той изказа своите благодарности към всички, ангажирани с проектните дейности, като отбеляза, че с изпълнението му ще се повиши качеството на образователната среда и на учебния процес в гимназията. 
Като едно най-важните придобивки за училището Пламен Кировски, ръководител на „Плеядес България“ ООД – дружеството, ангажирано с организацията и управлението на проекта определи изградените съоръжения за хора с двигателни увреждания. Той заяви, че са реализирани и мерки по пожарна безопасност. „До 24 юли трябва да бъдат внесени финалните документи, за да може Министерството на регионалното развитие и благоустройство да ги прегледа, респективно да верифицира разходите, направени по проекта“, допълни Кировски.