Започва проект по подмяна на уличното осветление в град Казанлък, както и в градовете Крън и Шипка и в село Розово, съобщи пред журналисти кметът на общината Галина Стоянова. Проектът е с наименование “Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на община Казанлък” на стойност почти милион и 250 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура “Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление”.
Основните цели на проекта са модернизация, добро осветление и управлението му, както и спестяване на електроенергия, коментира кметът. “Предвижда се в четирите населени места да бъдат подменени всички работещи и неработещи натриеви лампи. Поставени ще бъдат осветители с нови светодиоди, които са с по-малка мощност и със значително по-ниска консумация на електроенергия”, обясни тя.
По думите ѝ така се очаква значително да се намали общата консумация на цялата мрежа. Стоянова посочи, че няма да се променя съществуващата електрическа мрежа и съоръжения за улично осветление. Подменени ще бъдат обаче по-голямата част от електрическите стълбове по булевардите “Розова долина”, “23 Пехотен Шипченски полк” и “Княз Александър Батенберг”, които в момента са собственост на частна фирма. “Ще използваме проекта, за да подменим тези стълбове, което ще даде различен облик на града”, каза още тя. Галина Стоянова коментира, че ще бъдат поставени общо 3946 броя светодиодни осветители, 555 паркови осветители, както и 5 автономни фотоволтаични светодиодни осветители, предвиени за парк “Тюлбе”.
Втората част на проекта включва системата за управление и мониторинг на електрическата система. “Тя ще надгради старата такава, която е личен проект на Стефан Бобев, изпълнен заедно с администрацията. Товарните вериги ще бъдат управлявани по по-интелигентен начин, гарантиращ работата на системата само през тъмната част на денонощието, както и възможности за корекции”, посочи още кметът.
Галина Стоянова подчерта, че очакваният ефект от проекта е намаление на потреблението на енергия. Тя отбеляза, че то ще може да се установи с точност след приключване на проекта и анализ, но очакваното такова е в размер на около 700 мегаватчаса годишно, което означава спестяване на електричество за почти 4-5 месеца, което Общината в момента плаща. “Считаме, че със заложените в проектното предложение параметри, ще постигнем поставените цели”, каза Стоянова.
Заместник-кметът Даниела Коева, която е и ръководител на проекта, отбеляза, че според графика на фирмата изпълнител, срокът за подмяната на уличното осветление в Казанлък е от един и половина до два месеца, а в останалите населени места – до две седмици след започването на дейностите.
Директорът на Общинското предприятие по комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата Теменужка Люцканова посочи, че вече са уговорени детайлите по дейността с фирмата изпълнител, а екипът на предприятието ще съдейства при всякакви евентуални трудности. Тя подчерта, че всички осветителни тела, които бъдат свалени и които не са за бракуване, ще бъдат разпределени по населените места в общината, които не влизат в настоящия проект. “Има изготвен график и за това, в следващите месеци ще започнем подмяната на натриевите осветителни тела в останалите населени места отново с цел намаляване на консумацията на енергия”, каза още тя.
По думите на заместник-кмета по проекти с външно финансиране Лилия Цонкова населените места, които да включва проектът, са избрани по брой население и по това къде има най-голяма нужда от подмяна на осветителните тела. Тя подчерта, че и в останалите населени места е направен съответният анализ и Община Казанлък ще кандидатства с нови проекти и за тях веднага, щом бъде отворена нова подходяща програма.