Този бюджет е изпълним, но не е лесно изпълним. Ще трябва да се положат усилия за повишаване на събираемостта в приходната част, с оглед на което има и няколко преходни и заключителни разпоредби в самия законопроект. Това заяви финансовият министър Асен Василев при представянето на законопроекта за държавен бюджет за 2023 г. по време на днешното извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
По думите му целта е бюджетът да се приеме през юли и да бъде в сила от 1 август. Като ключово министърът посочи спазването на 3% дефицит.
„В разходната част са заложени политиките по доходите, заложени от служебния кабинет“, заяви Василев.
Той посочи също, че държавата е заложила да събере 100% от дивидента на държавните дружества. По думите на министъра тази мярка е събудила обществено внимание. 
По-рано днес социалните партньори обсъдиха и проектите на бюджет на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване за 2023 г. Съгласие и по двата проекта не бе постигнато. 
(Следва)