Равнището на безработица в Добричка област през май 2023 г. е 4,2 на сто. Броят на регистрираните безработни в Бюрата по труда от областта е 2509, с 317 души по-малко спрямо април 2023 г. В сравнение с април 2023 г. се отчита намаление от 0,5 процентни пункта в равнището на безработица, съобщават от Регионална служба по заетостта - Варна (РСЗ). 
В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 729, със 164 лица по-малко спрямо предходния месец (893). Равнището на безработица в града е приблизително 2,2 на сто, като отчита намаление от 0,5 процентни пункта спрямо месец април на 2023 г. (2,7 процента).
В област Добрич на работа през май 2023 г. са постъпили 678 безработни лица. Почти 94,10 на сто от тях са устроени на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 80 младежи на възраст до 29 години, както и 21 продължително безработни лица, допълват от РСЗ – Варна. 
Заявените работни места в бюрата по труда от областта за май са 709. На първичния пазар на труда са обявени 688 свободни позиции. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорството (399) и преработващата промишленост (71). Следват търговия (56), държавно управление (47), административни и стопански дейности (26) и селско, горско и рибно стопанство (23). По мерки за заетост и схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" са заявени 21 работни места. 
Свободните работни места, обявени в дирекция "Бюро по труда" - Добрич, към момента са 86, установи проверка на БТА. Най-търсени към днешна дата са учителите. Свободни позиции има също за камериери, сервитьори, сезонни работници, както и за машинни оператори за шиене на облекла и шивачи в обувното производство. Търсят се също така заварчици, електротехници, контрольори, окачествители и счетоводители.