Нови 12 огнища ще бъдат изградени на местата за отдих в Природен парк „Шуменско плато“, съобщиха от дирекцията на парка. Обновяването ще се реализира това лято в рамките на проекта „Градим огнища. Пазим гората“. С този проект дирекцията на парка участва в първото издание на социалната инициатива „Фантастико до теб” и беше одобрен сред 260 внесени предложения, посочват от природния парк.
С одобреното финансиране в размер на 6626 лева се предвижда създаването на изцяло нови огнища. Те ще бъдат ситуирани на осем заслона, на два къта за отдих и на две места за почивка в природния парк. С реализацията значително ще бъде намалена опасността от възникване на горски пожари. Огнищата ще бъдат по-удобни и безопасни за туристите. Предвижда се там да се провеждат уроци с деца и ученици, свързани с опазване на горските територии от запалване. Очаква се всички основни дейности да завършат в рамките на два месеца. 
Поддръжката ще се извършва от екипа на дирекцията на Природен парк „Шуменско плато”, който се надява посетителите да не рушат новите огнища и да спазват правилата за палене на огън в защитената територия.