Тракийски университет обяви резултатите от първо класиране на бъдещите студенти. Това съобщават на официалната страница на старозагорското висше учебно заведение.
Приетите първокурсници е необходимо да се запишат за обучение от днес до 12:00 часа на 5 юли във факултета, в който са приети. Тези кандидат-студенти, които не са приети по първо желание, могат да се запишат или да изчакат следващи класирания.
Общият брой на приетите студенти на първо класиране е близо 1200 души - редовна и задочна форма на обучение. Второ класиране ще бъде публикувано на 5 юли, а трето- на 9 юли.