Научна конференция „Регионалните изследвания – извори, методи, перспективи” ще се проведе в Дом-паметник „Йордан Йовков“ Добрич. Форумът се организира от Регионален исторически музей – Добрич (РИМ) и Регионален исторически музей – Силистра. Срещата се провежда в рамките на проект „Повишаване на капацитета на музейните специалисти в РИМ - Силистра и РИМ - Добрич, чрез развитието на изследователска мрежа за регионални изследвания“, финансиран от Национален фонд „Култура”. 
На конференцията ще бъде поставен акцент върху новите извори, методи и перспективи пред регионалните изследвания, касаещи историята на българските земи и народ в периода ХV – XIX век. Проектът има за цел да повиши професионалната квалификация на служителите в двата музея, специалисти в периода XV – XIX век, чрез развитието и надграждането на изследователската мрежа за регионални изследвания. Това съобщи за БТА Пламен Йорданов, който е уредник в отдел „Възраждане“ на РИМ – Добрич. 
В работата на форума участие ще вземат музейни специалисти от Добрич, Силистра, Русе, Трявна, Омуртаг. Ще гостуват също експерти от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методи“ (ВТУ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), Института по балканистика към Българска академия на науките (БАН), Университета по библиотекознание и информационни технологии.  В конференцията ще вземат участие и учени-османисти както от България, така и от различни балкански държави. 
Сред българските участници личат имената на доц. д.и.н. Милко Палангурски от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, чл. кор. проф. д.и.н. Иван Русев, доц. д-р Симеон Симеонов от Института по балканистика към БАН, доц. д-р Гергана Георгиева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В работата на форума ще вземат участие доц. д-р Андреас Либератос от Университета „Пантеон” в Атина и проф. д-р Айше Каяпънар от Университета по национална защита в Анкара, каза още Йорданов. 
В своите доклади учени и музейни специалисти ще представят новооткрити извори, касаещи регионалната история, съвременните методи на проучване и перспективите пред музеите като институции за изследване на миналото на регионите и съхраняване на местната памет. Конференцията е продължение и надграждане на колоквиума, проведен в края на април в Силистра. Научната конференция има за цел да стимулира дебат и да изгради компетентност на музейните служители относно същността, формата и методологията на регионалните изследвания. 
Конференцията ще се проведе в Дом-паметника „Йордан Йовков” в Добрич на 7 и 8 юли, завърши Йорданов.