На 1 юли 1997 г.  влизат в сила на разпоредбите от Закона за Българска народна банка (БНБ), с който в България се въвежда валутен борд. Българският лев е фиксиран към германската марка при курс 1000 лева за 1 германска марка.  От същата дата влиза в сила и задължението на БНБ да обменя при поискване левове срещу германски марки при отклонение не повече от 0,5 процента от официалния курс.
Разпоредбите за валутния борд в Закона за Българската народна банка (БНБ) са приети от парламента на 4 юни 1997 г. Законът за БНБ е приет от 38-ото Народно събрание на  5 юни 1997 г. и влиза в сила в деня на обнародването му на 10 юни 1997 г. без разпоредбите за валутния борд.
На 8 май 1997 г. 38-ото Народно събрание приема Декларация за национално съгласие, в която една от точките предвижда подкрепа на споразуменията с международните финансови институции и въвеждането в страната на валутен борд като необходими за осигуряване на външна подкрепа за излизане на България от тежката финансова и икономическа криза през 1996 -1997 г.
В бюлетина „Вътрешна информация“ на БТА пише:Валутен бордСофия, 1 юли 1997 г. /БТА/  От днес в страната официално влиза в сила режимът на  валутен борд - левът става конвертируем в съотношение към германската марка 1000:1 и на Централната банка по закон се забранява кредитирането на банките и бюджета.За последствията от въвеждането на тази нова система за управление на финансите днес в Народното събрание се организира специална пресконференция.  Очаква се управителят на БНБ Светослав Гаврийски, подуправителят на БНБ и началник на управление "Емисионно" Мартин Заимов, министърът на финансите Муравей Радев и председателят на Комисията по бюджет, финанси и финансов контрол Йордан Цонев да говорят по темата "България в условията на валутен борд". ***Валутен борд - пресконференция
София, 1 юли 1997 г. /БТА/  В първия ден на валутния борд днес се запазва тенденцията централната банка да купува германски марки, а не да продава, бе съобщено на специална пресконференция в парламента на тема  "България в условията на валутен борд".  До обяд валутните гишета са изкупили 15 милиона марки, каза управителят на БНБ Светослав Гаврийски. Подуправителят и началник на управление "Емисионно" Мартин Заимов допълни, че от 1500 сделки, осъществени общо в клоновете на БНБ днес, само 20 са били за покупка на марки от граждани.Страната разполага в момента с над 4 милиарда марки - 2,5 млрд. в БНБ и 1,5 млрд. в банките, информира Светослав Гаврийски. Той увери, че това количество е напълно достатъчно, защото се равнява на 4 трилиона лева, а няма толкова левове в България, които да изкупят тази валута.От миналата седмица досега от банки и фирми са изкупени повече от 200 милиона марки. Явно всички са разбрали, че няма място за никакви притеснения, правят извод в БНБ. За последните седем години не сме имали такива благоприятни условия - ниска лихва и стабилен курс, посочи управителят и препоръча да забравим тревогите за загуби от курсови разлики.България в момента е в много добро финансово състояние, има най-високия си резерв за последните години и подкрепата на външната финансовата общност, подчерта г-н Гаврийски. По негово мнение в близките месеци има възможност да получим около 400 милиона долара /600 милиона марки/ и плащането на 132 милиона долара, дължими към Лондонския клуб в края на юли, няма да наруши баланса на страната. България ще продължи да обслужва и задълженията си към Парижкия клуб.Мисии на Световната банка, Европейската общност и японската Екзимбанк са в София за финализиране на разговори за заеми.Данните показват, че ангажиментите към МВФ са изпълнени и на прегледа в средата на този месец ще ни бъде отпуснат втория транш по споразумението, а третия транш ще получим без преглед на базата на критериите за юни. В централната банка очакват резервът да се увеличи с над 1 милиард марки.България има идеален шанс да се стабилизира, заяви управителят на БНБ. Банките са свръхликвидни, а фактът, че продават валута, означава, че ще търсят реализация на левовите си ресурси. При благоприятния лихвен процент не може да се очаква и отлив на инвеститорите, защото лихвите ще се формират на пазара, смята г-н Гаврийски.Голяма част от активите на централната банка са в ценни книжа и преструктурирането им от други валути в германски марки ще бъде съгласувано с Бундесбанк. Необходима е техническа помощ, за която вече е разговаряно, информира Светослав Гаврийски. По негово мнение няма необходимост да се избързва с този процес поради наличието на достатъчно марки в банкноти. Ориентир ще бъдат падежите на ценните книжа и депозитите в чуждестранни банки с оглед да се избегнат загуби.Началникът на кабинета на шефа на Бундесбанк г-н Титмайер е препоръчал за съветник на валутния борд един от главните икономисти на банката - Вили Фридман. Но през последните дни сме разговаряли поне с още десет служители на Бундесбанк по текущи проблеми, отбеляза г-н Заимов.Емисионното управление ще публикува първия си баланс следващата седмица. Ако бъдем готови, ще публикуваме по-рано встъпителен баланс, като ориентировъчните цифри са за размер на активите 2700 милиарда лева или 2,7 милиарда марки, съобщи началникът на управлението.БНБ ще продължи да публикува ежедневния си бюлетин за курса на валутите към лева, но вече ще взима цифрите така, както се формират на международните борси, обясни Мартин Заимов. Основна е Франкфуртската борса, която към 14 часа дава фиксинг на голям брой валути. Валутите, които не се публикуват там, като турската лира, кувейтския динар и гръцката драхма, ще се взимат от националните борси и банки на съответните страни.Но който не иска да чака бюлетина на БНБ, може да вземе информация от Ройтер, на чиито страници всеки курс си има място и час, който се смята за меродавен, допълни шефът на валутния борд.Никой няма да определя курса на сарафите, задължението на централната банка е само да определи официалния курс към германската марка, напомни г-н Гаврийски. Но според него, ако искат да привлекат клиенти, бюрата ще трябва да определят маржове, по-малки от официално обявените курсове на БНБ, например 999 лева курс продава и 996 лева курс купува.Още в четвъртък ще бъде променено 15-то ПМС, с което ще отпадне ограничението за закупуване на валута, но засега ще се запази забраната за износ на повече от 2000 долара, потвърдиха финансовият министър Муравей Радев и управителят на БНБ. Но за да подкрепим изцяло чл. 8 от статута на МВФ и постигнем пълна конвертируемост, ще е необходимо да прекратим и неработещите вече двустранни клирингови споразумения със страни като Пакистан и Индия, обясни Светослав Гаврийски.Председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев изтъкна високото обществено доверие, с което влизаме във валутния борд и благодари на журналистите за приноса им над 50 на сто от населението да приема с надежда тази стъпка. 
На 18 март 1997 г. Министерският съвет предоставя на БТА за разпространение текст от споразумение на правителството с Международния валутен фонд. Текстът е публикуван в емисията „Вътрешна информация“ на БТА
Валутен съвет
Правителството е решено да въведе Валутен съвет. Сегашното укрепване на банковата система, предприетите институционални реформи за укрепване на финансовите пазари и напредналата подготовка на проектозакони ще позволи на новоизбрания  парламент да създаде чрез закон Валутен съвет скоро след като новото правителство поеме властта. Конкретните параметри на споразумението, заедно с необходимите корекции на финансовата и структурната политика, ще бъдат договорени тогава в светлината на преобладаващите условия и обстоятелства. Основните правила ще осигуряват следното: 1. Валутният съвет изплаща при поискване базовите пари за чужда валута при фиксиран валутен курс. 2. БНБ няма да отпуска кредити на правителството. 3. Заемите от последна инстанция за банките са напълно обезпечени по усмотрение и се предоставят от БНБ само ако банковата система е изправена пред системен риск. 4. БНБ престава да упражнява контрол върху лихвения процент, който от тук нататък ще се определя на междубанковия пазар. Въвеждането на Валутния съвет въз основа на тези принципи и съображения ще бъде условие за приключването на първия преглед.
Относно институционалната уредба БНБ ще се реорганизира в "Емисионно" управление /или Валутен съвет/, което ще осигурява 100 процента валутно обезпечение, "Банково" управление, което ще отговаря за функциите на кредитор от последна инстанция и ще функционира при ясно определени директиви и независимо управление "Банков надзор". Депозитите на Банковото управление, държани в Емисионното управление /минус кредита от Фонда за БНБ/ ще бъдат критерии за изпълнението /долни граници/ по споразумението с МВФ. Другите изменения на Закона за БНБ ще подобрят управлението и независимостта на БНБ.
От "Меморандума по икономическата политика"
Тъй като Валутният съвет ще бъде въведен след няколко месеца, необходимо е непосредствено преди въвеждането му да се направи преоценка на бюджетните прогнози, които да вземат под внимание събитията, станали междувременно, включително и възможните отклонения във валутния курс и лихвения процент от сега заложените. Съгласието по този бюджет и приемането му от парламента ще бъдат условие за приключване на първия преглед по споразумението.
Приложение 1Действия, предшестващи разглеждането на стенд-бай споразумението от Изпълнителния съвет:1. Министерският съвет да приеме бюджет, съгласуван с МВФ, и да провежда парична политика, така както е представена в точки 27-28 на Меморандума по икономическата политика.2. Да се ограничат зоните на временен внос и да се премахне възможността за временен внос на алкохолни и тютюневи изделия.3. Да се постигне съществен напредък в изграждането на централизирано звено за големите данъкоплатци; да се поиска преглед от звеното за данъчна администрация на Отдела по фискални въпроси; да се поиска технически консултант от Отдела по фискални въпроси, който да следи работата на звеното.4. Да се посочат сметките, които могат да се използват за  целите на сметката "Фискален резерв" и да се дадат балансите на тези сметки.5. Министерството на финансите и БНБ да си сътрудничат при провеждането на съгласувана стратегия за управление на разходната част на бюджета.6. Да се предприемат незабавни стъпки за укрепване на слабите държавни банки по удовлетворителен за МВФ начин.7. Да се изработят следните проектозакони в съответствие със съветите на служители на МВФ: изменения в Закона за Българска народна банка; изменения в Закона за банките и кредитното дело; нов закон за банковите фалити. Да се предоставят проектозаконите на служители на МВФ за преглед.8. Да се премахне сегашният механизъм на фиксиране на валутния курс и да се върне предишната практика на ежедневно определяне на валутния курс.9. Да се реализират планове за финансово оздравяване на предприятия в списъка за изолация и на 1 април да се повишат контролираните цени, така както бе договорено.10. Да започне продажбата на жито, внесено от правителството, на цена не по-ниска от 150 долара за тон /или 85 на сто от цената на световните пазари/ и до края на март да се издаде постановление, което да влезе в сила от 1 юли за премахване забраните за износ на селскостопански произведения и което да обяви, че от сезона на следващата реколта цените на селскостопанските произведения ще се определят пазарно и така ще отразяват международните цени.11. Да се избере консултант за приватизацията на БТК срещу плащане в брой сред получените оферти и да се обяви, че правителството е готово да продаде контролен пакет.12. Да се избере консултант на БКК по банкова приватизация.
Приложение 2Условия за приключване на първия преглед по стенд-бай споразумението:1. Да се въведе валутен съвет.2. Да се приеме бюджетът за 1997 г. и да се изчистят всички  просрочени задължения на бюджета. Прагът за регистрация по ДДС да се повиши до 50 хиляди долара и да започне задължителна дерегистрация на дейностите под този праг. Да се увеличат глобите и лихвите, като се съобразят с инфлацията, и да се преразгледа лихвената ставка за неизплатени данъчни задължения /предшестващо действие, което подлежи на законодателно приемане/.3. Да се осигури пълноценното функциониране на централизирано звено за големите данъкоплатци.4. Да се намалят плафоните за достъп до репо-операции, така че в края на май или две седмици преди въвеждането на Валутния съвет да няма неуредени сделки за обратно изкупуване.5. Да се въведе правило, с което основният лихвен процент се определя всяка седмица като средната доходност на 7-дневните ценни книжа с отстъпка в предишната седмица.6. Да се осъществи съгласуваното преоформяне на вземанията на БНБ от държавата в съответствие с погашенията към БНБ, така че да се покрият оперативните разходи и лихвите по задълженията нетно от печалбата на управление "Емисионно".7. В съответствие с препоръките на служители на МВФ да се направят изменения в Закона за Българска народна банка, за да е в съгласие с Валутния съвет, да се укрепи нейната независимост и да се предвидят независими правомощия за подуправителя, отговарящ за банковия надзор. Да се приемат изменения в Закона за банките и кредитното дело, които да обхващат само банки, да се усъвършенстват разпоредбите за лицензирането на банки и разпоредбите относно счетоводната отчетност и външно одитиране.8. Да се въведат разпоредби относно задълженията по доверителност и конфликтите на интересите на банкерите. Да се приеме нов закон за банковата несъстоятелност в съответствие с препоръки на служители на МВФ. Да се направи преглед на цялата нормативна база на банковото дело, за да бъде приведена в съответствие с международната практика и с Валутния съвет и да се приемат съответните поправки.9. Да се измени Наредба нр. 8 на БНБ за оценка на капиталовата адекватност според международните стандарти с минимална капиталова адекватност 12 процента и зададени параметри 6 процента до края на 1997 г., 8 процента до края на юни 1998 г., 10 процента до края на 1998 г. и 12 процента до края на юни 1999 г. Да се направят изменения в Закона за банките и кредитното дело, които да позволят налагане на това минимално изискване и параметри.10. Да се отстранят бариерите пред приватизацията на банки, като се направят промени в Търговския закон, които да позволяват на банките и предприятията да деноминират капитала си в чужда валута и като се направят изменения в Закона за данъчното облагане с цел уеднаквяване данъчната ставка за банки и предприятия и да се приведе данъчното облагане на нереализирани приходи и заделяне на провизии в съответствие с най-добрата практика.11. Да се осигури проблемите на всички слаби държавни банки да бъдат решени преди въвеждането на Валутния съвет.12. Да се изяснят задълженията и правата на Управителния съвет на Държавна спестовна каса; да се получи външна помощ при изработването на нов закон за ДСК и да започне преструктурирането на банката с цел снижаване на разходите й и подобряване качеството на финансовата й дейност.13. Да се премахне ограничението върху репатрирането на печалби и преводи на малки предприятия в Закона за преките чуждестранни инвестиции.14. Да приключи втората тръжна сесия на първата вълна на масовата приватизация.15. Да се постигне удовлетворителен напредък по ФЕСАЛИ на Световната банка, за да се осигури съответно и достатъчно финансиране на програмата.16. Да се премахнат контролът върху цените и забраната за износ на горива до края на април и да се премахне системата на контрол върху търговската надценка при селскостопанските произведения.
 Ние, народните представители от 38-ото Народно събрание, с воля да работим за доброто на България, обявяваме своята решителност да преодолеем политическата, икономическата и моралната криза в страната, заявяват в Декларация за национално съгласие 231 депутати. Само един  гласува "въздържал се":
Парламент - декларация
София, 8 май 1997 г.  /БТА/ Декларацията за национално съгласие, внесена от ПГ на  СДС, бе приета днес.  Депутатите гласуваха поотделно заглавието, встъплението и отделните принципи в нея.Въведението, прието с 231 гласа "за" и един "въздържал се", гласи: Ние, народните представители от 38-ото Народно събрание с воля да работим за доброто на България, обявяваме своята решителност да преодолеем политическата, икономическата и моралната криза в страната.
Със 182 гласа "за", 14 "против" и 35 "въздържали се" бе приет първият принцип от декларацията за подкрепа на споразуменията с международните финансови институции и въвеждането на валутен борд. Пленарната зала отхвърли предложението на ПГДЛ, направено от Георги Първанов, думите "икономическа катастрофа" да се заменят с "тежка икономическа криза".
С 218 гласа "за", 3 "против" и 10 "въздържали се" бе приет вторият принцип за справедливото разпределение на социалните тежести на реформата. Отхвърлено бе предложението на соцдепутатите да се добави текстът "и гарантиране на социалните права на българските граждани".
Към текста на третия принцип на Декларацията, който гласи:  реалното възстановяване собствеността на земеделските земи и създаване на условия за ефективното им използване, депутатите приеха предложението на ПГДЛ в началото да се добави определението "ускорено". Гласовете бяха 228 "за", двама "против" и трима "въздържали се".
По предложение на ПГДЛ бе изменен и текстът на четвъртата точка от Декларацията. След като с 233 гласа "за", без "против" и "въздържали се" бе приета добавката "решителна борба с престъпността и особено с", текстът изглежда така: решителна борба с престъпността и особено с организираната престъпност и корупцията, независимо от политически цвят, на всички нива и власти в държавата.
Народните представители разискваха най-много по точката за досиетата.
Депутатът от БББ Георги Дилков предложи да отпадне в пета точка:  за отварянето на досиетата на политици, висши магистрати и администратори, текстът, който предвижда "за да неутрализираме тяхната зависимост от бившите служби за сигурност". Законово установен механизъм за отваряне на досиетата бе предложението на Евролевицата, огласено от Александър Томов. Пленарната зала отхвърли искането на Евролевицата. Окончателният текст е: отварянето на досиетата на политиците, висшите магистрати и администратори, за да неутрализираме тяхната зависимост от бившите служби за сигурност. Депутатите го приеха със 178 "за", 18 "против" и "въздържали се" - 34.
Пълноправното членство на България в Европейския съюз и всички конкретни усилия в тази насока - това предложение бе прието с 231 гласа "за", без "против" и "въздържали се", без допълнителни редакционни изменения. Последната, седма точка от Декларацията: членството на България в Организацията на Северноатлантическия договор, бе приета със 175 "за", 27 "против" и 32 "въздържали се".
Отхвърли се предложението на Георги Първанов /ПГДЛ/ за референдум за членството на България в пакта.  ПГДЛ оттегли предложението си за "укрепване на органите на местната власт и местното самоуправление". 
На 18 март 1997 г. президентът Петър Стоянов се среща с политическите сили и прави обръщение към нацията във връзка с подписаното споразумение с МВФ и въвеждането на валутен борд в страната.
София, 18 март 1997 г. /БТА/ На среща при президента Петър Стоянов основните политически  сили приеха обща декларция, с която подкрепят действията на правителството за сключване на споразумение с МВФ и изразяват готовността си да приемат незабавно законите за осъществяване на споразумение с фонда след конструирането на новия парламент. Декларацията е приета от ОДС, БСП, ДПС, БББ и Евролевицата.Декларацията ще бъде изпратена до директора на МВФ Мишел Камдесю и до служебния премиер Стефан Софиянски.Трябват ни общи усилия, за да променим живота си, а оттам и България, каза в обръщението си към нацията президентът Петър Стоянов след срещата.  Вярвам, че валутният борд и новата финансова дисциплина ще дадат възможност на инициативните да стъпят на краката си.  Споразумението с МВФ ни дава шанс да излезем достойно от катастрофата и да не свикнем с думата бедност, заяви още той.
На 3 юни 1997 г.,  на съвместна пресконференция на ръководителката на мисията на МВФ Ан Макгърк и министъра на финансите Муравей Радев стават ясни някои от параметрите в новия бюджет. Заложената инфлация в края на годината  е 566 на сто, а  средногодишната инфлация - 1059 на сто. 
Ан Макгърк - пресконференция
София, 3 юни 1997 г. /БТА/ Правителството е договорило с мисията на Международния валутен фонд /МВФ/ бюджетен дефицит 6,2 на сто от брутния вътрешен продукт /БВП/, съобщи финансовият министър Муравей Радев на съвместна пресконференция с Ан Макгърк днес.Дефицитът е значително завишен спрямо първоначално обсъжданите цифри, но това е защото икономиката е все още в застой и до края на годината няма да създаде ресурс за покриване на разходите, обясни Муравей Радев.  Той определи договорения дефицит като граничен и допълни, че цели отрасли може да се ликвидират, ако разходната част на бюджета се уплътни още.Важен е не размерът, а финансирането на дефицита, подчерта шефката на мисията.  Кредитите от централната и от търговските банки са изключени, хазната ще разчита на постъпления от приватизацията и на външни приходи, които няма да са източник на инфлация.Разходите за лихви са се оказали значително по-високи от прогнозните.  Според финансовия министър плащанията по лихви ще бъдат 9,8 на сто от БВП - 2,9 на сто по външния и 6,9 на сто по вътрешния дълг.  Поне 3,1 на сто от дефицита да се покрие с приходи от приватизацията планира кабинетът.С мисията е постигнато съгласие за първичен излишък /разликата между приходи и нелихвени разходи/ 3,5 на сто от БВП, общ размер на приходите 27,3 на сто от БВП и общ размер на разходите 33,5 на сто от БВП.В проекта на бюджета за тази година е заложена инфлация в края на годината 566 на сто и средногодишна инфлация 1059 на сто.  Номиналният размер на БВП е 16 трилиона 150 милиарда и 200 милиона лева.  Изчисленията са правени при валутен курс 1700 лева за долар /1000 лева за германска марка/.Бюджетът ще бъде докладван в Министерския съвет следващата седмица, предвижда се гласуването му от парламента да приключи до края на месеца, съобщи финансовият министър.Правителството ще предложи на парламента курсът 1000 лева за марка да бъде записан в закона за БНБ при второто четене в пленарна зала тази седмица.  Но поради технически пречки това съотношение ще влезе официално в употреба едва с въвеждането на валутния борд от 1 юли, каза Муравей Радев.Управителят на БНБ Любомир Филипов е предложил късно снощи на министър-председателя и на шефа на бюджетната комисия фиксирането на валутния курс да стане с приемането на закона. Отговор според него ще даде парламентът.Ан Макгърк изрази задоволство от работата с кабинета. Актуализиран е само бюджетът, останалите части от споразумението се запазват.  Докладът на мисията може да влезе на заседание на борда на МВФ след месец. Дотогава е необходимо да бъдат приети бюджетът и законите за БНБ и банките, да се сключи договор за управлението на ТБ "Биохим" и да се изпълняват програмите за изолация и ликвидация на губещите предприятия, а също и програмата за приватизация.Веднага след приключването на този преглед на споразумението ще получим втория транш от около 130 милиона долара, а ако се изпълняват договорените параметри, в края на лятото можем да разчитаме на допълнително финансиране с 86 милиона долара.Министерството на труда и социалната политика договаря със Световната банка заем за социална защита в размер на 80 милиона долара, който да бъде предоставен на два транша, съобщи постоянният представител на банката Алберто Мусалем.  Средствата са в подкрепа на структурната реформа и преодоляване на безработицата и ще се отпуснат след заема ФЕСАЛ, уточни представителят.Балансовото число на Емисионното управление в БНБ ще бъде 1 милиард долара, потвърди управителят на централната банка Любомир Филипов.  Към края на май валутните резерви без златото възлизат на 1,280 млрд. долара, каза той.