Община Русе възнамерява да кандидатства за финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България, даваща възможност за финансиране изграждането на нови паркови зони в градовете. В тази връзка бе подготвена кратка анкета, целяща проучване на местните нагласи.

Предложението е за обособяването на парк в имот общинска собственост, разположен в кв. "Здравец", западно от сградата на Мол Русе.

Анкетата събира и предложение за дейностите, които да се развиват в парка – отдих, спорт, детски игри и забавления, събития и други.

Община Русе призовава гражданите да бъдат активни и да дадат своето мнение до 7 юли - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI0aVHTYroFLkD2OdWhwMbQBoIRLw_pgcPFE2htHQC6fGBNw/viewform