Общината в Кюстендил, е финалист за престижно балканско отличие, съобщиха от международното жури на Balkan Business Awards 2023. От там посочват, че общината е добър пример за насърчаване на местния бизнес, като се работи по общи проекти и партньорства в културни мероприятия.
Балканските бизнес награди, организирани от международната платформа Global Leaders, ще съберат за деветото си издание най-успешните в бизнеса на 14 юли в столицата. Деветото издание на Балканските бизнес награди се очаква да отличи водещите лидери в бизнеса на Балканския полуостров. На церемонията ще бъдат представени най-добрите примери в индустрията, предприемачеството, иновациите, екологичните решения и устойчивото развитие. Организатор на събитието е международната платформа Global Leaders, която има за цел да свърже успешни бизнес лидери и предприемачи от цял свят.
В периода 2019 - 2023 г. общината в Кюстендил е инвестирала 26 376 950 лв. в благоустрояване и икономически дейности. От 2019 г. до момента издадените разрешения за строеж на обществено обслужващи, производствени и складови сгради са 36. Като издадени разрешения за строеж на по-големи фотоволтаични паркове са пет.
За последните пет години община Кюстендил е реализирала 32 проекта на обща стойност 21 024 607,62 лв., от които собственият принос е в размер на 3 191 059,84 лв. Част от проектите включват разширяване, обновяване и осъвременяване на зелената инфраструктура на града, ремонт на сградите на Общински театър Кюстендил и Спортен комплекс Осогово.
На територията на общината се изгражда инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и на компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци, част от регионалната система. Чрез изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко", ще се намали количеството на депонираните битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.
Към юни 2023 г. проектите в процес на изпълнение са 21 и са на обща стойност 23 794 194,91 лв.
От 2021 г. в базата на Тракийски университет в град Кюстендил, предоставено безвъзмездно от общината, се организира и провежда кандидатстудентска кампания и обучение на студенти от Кюстендил и Югозападна България. Приемът е в специалности, към които гражданите и бизнесът в региона имат интерес.
Сред основните приоритети на общината е рехабилитация и проектиране на пътища и улици, като за периода 2019 - 2023 г. вложените средства са в размер на 14 642 237 лв.