В руините на археологическия парк „Западна порта на Сердика“ ще бъде представен спектакълът „Един човек преди края“ по разказа на италианския писател Джорджо Манганели от неговия сборник „Центурия. Сто романа река“. Събитието е на 15 юли, съобщават продуцентите от театър „Нокс“.
По думите им това сайт-специфик представление проследява последните мигове на един писател, който се среща с образите и историите, които е измислил. В продължение на час, докато той размишлява за живота си, пред зрителя оживяват различни приказни персонажи и случки, които сякаш водят своя автор към най-трудното осъзнаване – че е време да се сбогува с тях.
Режисьор е Стефан Зарев. Използвани са текстове от сборника „Центурия. Сто романа река“ на Манганели, в превод от италиански на Нева Мичева. Музиката е на Милен Апостолов, а актьорите, които участват, са Боян Петров, София Джустрова, Николай Николаев, Мария Панайотова, Марио Топалов, Анета Иванова, Георги Караиванов.
„Един човек пътува. Понеже не е нито теолог, нито философ, а само най-нормален, средностатистически разказвач на истории – носи куфара на своите измислени образи заедно със себе си. Отправил се е към мястото на своето умиране. Макар и да не е сигурен в това. Все пак всяко пътуване предполага край, но дали краят е задължително свършек за човека, ако историите му останат след него? Докато мисли за това, нещо отвътре в куфара тихичко почуква...“, казва Стефан Зарев.
/ДД