Промяната в училищното образование започва от подготовката на бъдещите учители. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков при откриване на национална конференция за проектно базираното обучение в българското образование. По думите му през миналата година е направено допитване сред повече от 3000 млади учители, което е показало, че не използват достатъчно иновации в методите си на преподаване, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
"Необходимо е паралелно да работим за промяна на учебните програми, но и да фокусираме усилия в обучението на бъдещите учители", подчерта министър Цоков. Той акцентира, че програмата на МОН, по която се организира националната конференция, е сред добрите примери. "Именно с обединяване на знанията и уменията на университетски преподаватели и учители от предучилищната и училищната фаза могат да се намерят най-добрите решения", допълни министърът.
Проф. Цоков акцентира, че именно иновациите и дигитализацията са бъдещето и образователната система вече изостава във внедряването им. "Оценяването ни също трябва да бъде променено, като насърчаваме формирането на умения и компетенции в децата", каза  той.
В рамките на конференцията се организират и работни групи, в които университетски и училищни преподаватели обсъждат разработването на проектно базирани обучителни програми за ученици от първи до четвърти клас.
В конференцията по Националната програма "Квалификация на педагогическите специалисти" участват повече от 100 преподаватели от университети и училища от цялата страна, а домакин е Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университета "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас. В откриването на събитието участие взеха и кметът на Бургас Димитър Николов, и заместник-кметът Йорданка Ананиева.
Промяната в учебните програми изисква и промяна в оценяването. Ще се стремим да се въведат повече елементи на формиращо оценяване, започнахме и да дискутираме възможности за промяна на формата на външното оценяване, което няма да е бърз процес. Трябва да комуникираме по тези теми с цялото общество, включително и с родителите, защото това ще е много важна промяна и за тях, каза на 28 юни министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, който представи екипа си и приоритетите в работата на ръководената от него институция.