ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− РУСЕ“

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД  Русе“

Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради изграждане на водопроводни връзки и свързване на абонати по ул. „Иван Вазов“ и ул. „Любен Каравелов“ в гр. Русе ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонатите в следните зони:

Дата

Часови интервал

Зона с нарушено водоподаване

03.07.2023 г.

 

8:30 – 17:00 ч. 

 

• ул. „Иван Вазов“ в участъка от ул. „Константин Димчев“ до ул. „А. Буров“;

• градска чешма на пл. „Д-р Мустаков“

 

04.07.2023 г. 

 

8:30 – 17:00 ч. 

 

ул. „Любен Каравелов“ в участъка от ул. „Църковна независимост“ до ул. „Райко Даскалов“

 

06.07.2023 г. 

 

8:30 – 17:00 ч. 

 

ул. „Иван Вазов“ в участъка от ул. „Пенчо Славейков“ до ул. „Борисова“;

ул. „А. Буров“ в участъка от бул. „Ген. Скобелев“ до ул. „Иван Вазов“;

градска чешма на пл. „Д-р Мустаков“

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе


 Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“