Над 800 декара нова гора е залесена на територията на Северозападно държавно предприятие-Враца от началото на изпълнението на проект за залесяване с европейско финансиране по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“, съобщиха от  предприятието. На този етап залесителните мероприятия са обхванали повече от 22% от заложената площ. Засадените дървесни видове са топола, дъб, и горскоплодни дръвчета. Те са залесени в горски територии в обхвата на Държавните горски стопанства в Лом, Монтана, Видин, Оряхово , Държавно ловно стопанство „Русалка“-Априлци.
Част от новите гори ще израснат и на територията на Държавното горско стопанство в Берковица, а едно от избраните места се намира в землището на село Черешово, разказа директорът на стопанството инж. Александър Драгиев. На мястото са засадени благун, цер и зимен дъб, като за правилното подбиране на фиданките винаги се прави проучване, обясни директорът. 
Засадените фиданки също са местно производство, отгледани са от семенца в Държавния горски разсадник „Ашиклар“, намиращ се непосредствено до град Берковица. През първите пет години от разсаждането горските служители ще продължават да се грижат за младите фиданки. След около 30 години на мястото вече ще има гора, но за да може от нея да се добива дървен материал, трябва да минат поне 50-60 години, разказа още инж.Драгиев.
Младите насаждения край село Черешово са разположени на площ от 26 дка, на които преди това е имало иглолистни видове. Директорът на ДГС Берковица разказа, че заради гъбично заболяване, обхванало част от тях, на мястото е извършена санитарна сеч, с цел опазване на останалите насаждения. Състоянието на горите се следи постоянно от горските надзиратели, посочи още инж.Драгиев и допълни, че при най-малкото наличие на заболяване - веднага се изготвят нужните документи за прочистване на мястото, за да се предотврати разпространението на болестта. По думите на директора напоследък боледуват предимно иглолистни култури. 
Проектът „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие - гр. Враца“ трябва да приключи до края на тази година. По него е предвидено още закупуване на техника за залесяване, извършване на почвоподготовка върху 3280 дка, отглеждане на 19806 горски култури, попълване на 1212 дка и отглеждане на 1355 дка млади насаждения.