Окръжният съд в Монтана осъди бившата директорка на два социални дома Н. Д. П. да заплати на община Лом 195 509 лева за присвоени парични средства и причинени от нея вреди, съобщиха от Съдебната палата в Монтана.
Н.Д.П. е ръководила Дом за стари хора и Дом за възрастни хора с деменция в село Добридол, община Лом, в периода 2013-2017 година.
При проверка от община Лом през 2017 година са били констатирани нарушения на действащото законодателство и трудовата дисциплина и Н.Д.П. е била уволнена, а материалите от проверката са били предадени на прокуратурата. Образувано е било досъдебно производство, а през 2019 година – наказателно дело за престъпление по служба. Повдигнати са били обвинения за присвояване на значителни суми от бюджета на домовете чрез използване на фалшиви документи и неполагане на грижи за повереното ѝ имущество. Община Лом е завела гражданско дело, в което е поискала Н. Д. П. да заплати на общината причинените от нея вреди, изчислени на 202 909 лева. То е било временно спряно до приключването на започналото вече наказателното дело.
През юни 2022 година Окръжният съд в Монтана е признал подсъдимата Н. Д. П. за виновна за присвояване на значителни парични суми чрез използване на неистински документи за фиктивни доставки на стоки и услуги в домовете и неполагане на грижи за повереното ѝ имущество и е постановил условна присъда от три години с петгодишен изпитателен срок.
Веднага след това гражданското дело, заведено от община Лом, е било възстановено и съдът е признал Н.Д.П. за виновна за нанасяне на значителни имуществени вреди на общината. Бившата директорка е осъдена да плати  на местната администрация 189 523 лева – причинени от нея вреди от присвоени чрез фалшиви фактури парични средства и 5986 лева – вреди в резултат на бездействие и неполагане на достатъчно грижи за ръководене и стопанисване на повереното ѝ имущество. Н. Д. П. е осъдена да заплати на община Лом и 3825,60 лева разноски по делото.
Решението на Окръжен съд - Монтана може да се обжалва и протестира пред Апелативен съд – София в двуседмичен срок, уточниха от Съдебната палата в Монтана.