Министерството на здравеопазването (МЗ) осигурява извънредна доставка на лекарствения продукт за пациенти, страдащи от миастения гравис. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването (МЗ). След получено вчера уведомление, че следващата доставка на лекарствения продукт ще бъде извършена на 31 юли 2023 г., от дирекция „Лекарствени продукти“ към МЗ са предприети незабавни действия. В резултат притежателят на разрешението за употреба - „Тева България“, пое ангажимент да осигури нужните за страната количества на 4 юли 2023 г., уточняват от министерството. 
След доставянето на лекарствата, те ще бъдат разпределени към търговците на едро с лекарствени продукти. По информация от логистичния отдел на „Тева България“ плануваното количество ще бъде напълно достатъчно за нуждите на населението за по-дълъг период от време. От компанията съобщават, че ще бъде поддържан и по-голям резерв от лекарствения продукт в страната.
Временният недостиг не засяга само България. Той е причинен от производствен проблем, свързан със забавяне в доставката на суровина от трета страна.
Пациенти сигнализираха по-рано днес за липсата на медикамент, прилаган в лечението на миастения гравис, отбелязвайки, че от него се нуждаят над хиляда болни.