Главният прокурор Сотир Цацаров е разпоредил проверка на издадените разрешителни за оръжие в цялата страна.
Проверката за спазването и прилагането на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ще бъде извършена от отдела "Надзор на законност" на Върховна административна прокуратура (ВАП).
В хода на проверката ще бъде изискана информация от Областните дирекции на МВР и районните полицейски управления за абсолютно всички лица, на които са издадени разрешения за притежание и носене на огнестрелни оръжия, независимо от основанията за това (лов, самоохрана и т.н.), съобщават от прокуратурата.
Ще се проверят и действащите срокове на разрешителните, както и наличието на огнестрелни оръжия и боеприпаси с изтекъл срок за съхранение,
и спазването на служебните задължения от страна на службите “Контрол на общоопасните средства” (КОС) в цялата страна. На главния прокурор ще бъде представен пълен списък на всички лица с разрешение за носене и съхраняване на огнестрелни оръжия, броя и вида разрешени огнестрелни оръжия (вкл. късо и дълго), броя боеприпаси и основанието, на което са издадени разрешенията.
Проверката ще завърши на 25 април и резултатите от нея ще бъдат представени заедно с предложение за по-нататъшни действия във връзка с притежанието на огнестрелни оръжия.
Прокуратурата е започнала и проверка за неизпълнение на служебни задължения срещу служителите от състава на ОД на МВР – Велико Търново и РУП – Горна Оряховица за бездействия и закононарушения както при издаване на разрешения за притежаване на огнестрелни оръжия от обвиняемия Петко Савов Петков (един ловен автомат, една ловна пушка и две ловни карабини), така и за действията, предприети във връзка с изтичане на срока на разрешителните.