Съдебните помощници Павлинка Стоянова, Антоанета Абрашева и Милена Трифонова, системният администратор Георги Георгиев, управителят на сградата Емил Иванов, съдебният секретар Недялка Неделчева и деловодителите Иванка Георгиева и Десислава Георгиева бяха поощрени от председателя на Окръжен съд – Русе Николинка Чокоева за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Това се случи на Общо събрание на съдебните служители в съдебна зала № 9. Спазвайки правомощията си по Закона за съдебната власт председателят на РОС прочете нарочната заповед и пред всички присъстващи изрази дълбоката си признателност към изброените лица.

Антоанета Абрашева и Милена Трифонова получиха предсрочно повишаване в ранг. Другите шестима служители бяха поощрени със служебна благодарност и грамота, съчетано с предметна награда.

„Председателят на съда оценява равнището на професионалната квалификация на служителите и нейното съответствие с изискванията на индивидуалната длъжностна характеристика като много високо. Всички те  изпълняват изключително ефективно работата си, значително над изискванията за длъжността. Могат да извършват задълженията си без надзор и притежават умения да дефинират приоритетите си, имат идеи за внедряване на добри практики и усъвършенстване на работни процедури, като поемат допълнителни дейности с готовност и без напомняне. Проявяват добро отношение с колеги, със служители на ръководни длъжности, с магистрати, услужливост и умения за работа в екип, готовност за съдействие и професионална помощ, проявяват уважение, коректност и толерантност.“

С тези думи председателят на Окръжен съд – Русе Николинка Чокоева искрено благодари на наградените за енергичността и професионалната им отдаденост, заяви, че всички усилия ще бъдат оценени и изрази надежда, че и останалите служители ще се вдъхновят и мотивират от примера им.