Денят на река Дунав се отбелязва на 29 юни. Тази година кампанията е под мотото „Да пазим Дунав син“, съобщиха от Министерството на околна среда и водите (МОСВ). Денят се отбелязва във всички страни от Дунавския басейн, като кампанията изразява връзката на хората от дунавските страни с тяхната река и засвидетелства важния принос на река Дунав към икономиката, околната среда и културата, съобщиха от МОСВ.
Инициативата се организира и координира от Международната комисия за опазване на река Дунав. В България Денят на Дунав се отбелязва за 20-ти пореден път и се координира от МОСВ и Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Тазгодишната тема на празника е вдъхновена от четвъртото съвместно проучване на река Дунав (Joint Danube Survey JDS4) и цели да привлече вниманието към значението и опазването на Дунав и притоците й.
През тази година в програмата за Деня на Дунав в България са включени разнообразни инициативи - фестивали, пленери, акции за почистване, концерти и изложби, различни градски тържества. За поредна година учениците на възраст между 6 и 18 години могат да се включат в традиционния международен конкурс Danube Art Master.
Подробна информация може да бъде намерена на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ на адрес: http://www.bd-dunav.org/news/29-iuni-Den-na-reka-Dunav-2135/
Денят на река Дунав се отбелязва се от 2004 г. по инициатива на Международната комисия за опазване на Дунав, се посочва в информация на отдел „Справочна“ на БТА. На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, а документът влиза в сила на 22 октомври 1998 г.