Kонституционният съд (КС) обяви за противоконституционна разпоредба от Закона за движение по пътищата. Това става ясно от съобщение на сайта на съда.
КС бе сезиран от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на текста, според който до заплащане изцяло на дължимите глоби не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство или негов дубликат, както и не се връща отнето свидетелство за управление.
Решението на съда е прието единодушно с 10 гласа.