Държавна агенция (ДА) „Държавен резерв и военновременни запаси" ще предостави помощ на община Борован, засегната от наводненията вследствие на проливните дъждове. Това съобщиха от пресцентъра на агенцията. Ще бъдат осигурени 29 484 литра вода, 1274 кг пакетирани и консервирани хранителни продукти и 600 литра дезинфектант за повърхности на нуждаещите се граждани.
Освободените количества са съобразени с постъпило искане до председателя на Агенцията от кмета на община Борован. Правителството взе решение да предостави помощ на общината, в която е обявено частично бедствено положение, заради интензивните проливни дъждове и нанесени значителни щети по инфраструктурата и частни жилищни имоти. 
На 16 юни Държавният резерв осигури 135 000 литра бутилирана вода за питейни нужди на бедстващите в общините Монтана и Етрополе. Вода, храна и дезинфектанти се отпускат и за община Димово. От Държавния резерв ще бъдат осигурени 19 656 литра бутилирана вода за питейни нужди, 1274 килограма консервирани хранителни продукти, 300 чифта работни и операционни ръкавици и 600 литра дезинфектанти за повърхности на спиртна основа.