Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира форум на тема "Nearshoring and diversification back to EU" в Международен конгресен център Бургас от 9:00 ч. днес, съобщиха от камарата. Целта е България да бъде позиционирана като атрактивна дестинация за правене на бизнес и да се разширят двустранните българо-германски икономически отношения.
В този международен и европейски контекст България може да се възползва от актуалните процеси на преориентиране на бизнеса и е важно да покаже на партньорите потенциала си за присъединяване към европейските вериги на доставки, посочват от камарата. На събитието ще бъде представен и опитът на големи германски компании, които успешно развиват своя бизнес в страната.
Форумът ще засегне и някои аспекти, свързани с развитието на иновациите, технологиите и диверсификацията.
Сред гостите на събитието ще бъдат заместник-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, посланикът на Германия Ирене Планк и президентът на ГБИТК Тим Курт, които вече са потвърдили участие. Очакват се и други високопоставени представители на политиката и бизнес средите. Патрон на форума е кметът на Бургас Димитър Николов.
БТА е медиен партньор на събитието.
* Ниършоринг е изнасяне на процеси, производства и услуги в близки в географско и културно отношение страни. Терминът стана особено популярен по време на пандемията от коронавирус.