Промяната в учебните програми изисква и промяна в оценяването. Ще се стремим да се въведат повече елементи на формиращо оценяване, започнахме и да дискутираме възможности за промяна на формата на външното оценяване, което няма да е бърз процес. Трябва да комуникираме по тези теми с цялото общество, включително и с родителите, защото това ще е много важна промяна и за тях, каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, който представи екипа си и приоритетите в работата на ръководената от него институция.
Ако задачите във външното оценяване се ориентират към проблемно решение, към демонстриране на компетентности, в голяма степен ще отпадне и необходимостта от частните уроци, които са насочени основно към наизуствяване и възпроизвеждане на знания. Това е много възлова промяна, която трябва да дискутираме, за да се случи най-добре и за децата, и за семействата, коментира образователният министър. 
Важният въпрос на днешния ден е за резултатите от националното външно оценяване в седми и в десети клас, като в седми клас в изпита по български език и литература има нарастване на средния брой точки - с около три точки. Изпитът по математика в седми клас статистически почти е равен, както през миналата година, коментира образователният министър днешните резултати от изпитите в седми и в десети клас. Той заяви, че много е важно да се направи анализ защо се стига до тези ниски резултати и защо учениците не могат се справят на по-високо ниво на математическа грамотност. "Може би нещо трябва да се направи в самите учебни програми, в характера на задачите, за да бъдат по-близки до практиката и до поколението на новите ученици", каза министър Цоков.
На въпрос ще има ли втора възможност за явяване на изпита след седми клас, ако ученикът е болен, образователният министър каза, че "е наложително да има втора дата при региони или места, където има природни бедствия, или неочаквани събития - например наводненията, които бяха". Началниците на Регионалните управления на образованието (РУО) в Монтана и Русе показаха героизъм, за да може всеки ученик да се яви на изпит след седми клас заради наводненията. "Това предполага тази възможност, на регионален принцип, там, където има проблеми, да се организира такава втора дата на изпита след седми клас. Отново ще го анализираме и ще видим различните възможности в други страни, но основният проблем тук е съпоставимостта и обективността на изпита, защото винаги при втория изпит ще има някаква разлика в задачите, което може да създаде напрежение на тези деца, които са се явили на първия изпит и на техните семейства", коментира образователният министър.
Той каза, че се обмисля изпитите в седми клас да бъдат изтеглени с още една седмица и да са към края на учебната година, защото директори и представители на РУО казвали, че "три седмици след това децата не учат на практика в седми клас". Може изпитите в седми клас да са една седмица по-късно в сравнение със сега, уточни заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова.    
Във външното оценяване в десети клас има известно повишаване на резултатите по български език и по математика, но сравнението между две учебни години не може да покаже една тенденция, отбеляза министър Цоков. 
Той съобщи, че сега се подготвя промяна в наредбата за финансиране на образователните медиатори.
Много важен проблем за нас е безопасността на движението и сме готови от следващата учебна година да се направи национална програма, която да e за детските градини и училищата, съобщи образователният министър. Той каза, че за четиригодишните деца трябва да има разширяване на механизма за обхват, особено в задължителната предучилищна възраст. Имаме още един приоритет и той е за ранното детско развитие - в детските ясли да се разшири педагогическата работа и психологическата помощ, каза министър Галин Цоков.