Експерти от Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) взеха проби от морските води по сигнал за умряла риба, съобщиха от РИОСВ - Варна в писмо, разпратено до медиите. 
Няколко сигнала от граждани за умряла риба са постъпили на 27 юни в РИОСВ – Варна. Рибите са намерени на брега и в морската вода в района на къмпинг „Свети Георги“, местност „Иканталъка“, между гр. Каварна и гр. Балчик. Експертите от екоинспекцията заедно с представители на БДЧР и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Варна извършиха незабавна съвместна проверка, се посочва още в писмото. 
При проверката е извършен обход по протежението на плаж „Иканталъка II“, включително на плажа при къмпинг „Св. Георги“ и плаж „Херос“, в землището на с. Топола. Установено е струпване на мъртви рибни екземпляри от видовете попче, морска мишка, малки пясъчни рачета и други. Същите са с размери около 3-4 см. Във водата се наблюдава както умряла, така и жива риба.
От РИОСВ - Варна не са установени брегови източници на замърсяване или опалесценция по повърхността на морската вода, която е бистра с наличие на водорасли без неприятен мирис.
По заявка на БДЧР са взети водни проби от два пункта – плаж „Иканталъка II“ при къмпинг „Св. Георги“ и от плаж „Тузлата“. Резултатите ще бъдат оповестени след приключване на анализите на водните проби. 
По информация на сигналоподателите, както и на спасители, присъстващи на плажа, налице е рязко понижение на температурата на морската вода, се казва още в писмото. 
По-рано през деня в бюлетина на Министерството на околната среда и водите, бе посочено, че няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море. Готови са резултатите от седмичните проби за цезий-137 в пунктовете Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг. И в трите пункта те са под нормите.