Депутатите подкрепиха на първо гласуване промени в Закона за защита на растенията. "За" гласуваха 114 народни представители, "против" и "въздържал се" нямаше.
Промените целят хармонизиране на националното с европейското законодателство в областта на продуктите за наторяване и на продуктите за растителна защита и са свързани със започната процедура за неизпълнение на задължения от страна на България.
В допълнителните разпоредби на законопроекта се предлагат дефиниции за понятията „акредитирана лаборатория“, „неорганични торове“, „торове", „торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати, предназначени за употреба само при саксийни растения“.